Nieuwe sluis in Twentekanaal bij Eefde geopend

Rijkswaterstaat heeft op 20 april 2020 een nieuwe, tweede sluis in het Twentekanaal bij Eefde officieel in gebruik genomen. Deze sluis is dieper en schepen kunnen er sneller passeren. De nieuwe sluis heeft een voor Nederland unieke segmentdeur, die plat op de bodem ligt als de sluis geopend is. Tauw was bij diverse werkzaamheden betrokken, waaronder het ontwerpproces.

04 mei 2020

De sluis bij Eefde ligt in de IJssel aan het begin van de Twentekanalen naar Enschede en Almelo en is een essentiële, logistieke schakel in de Europese scheepvaartverbinding. De bouw van een tweede sluiskolk zorgt voor minder lange wachttijden en daardoor een betere bereikbaarheid van de Twentse havens. Dit maakt de regio nog interessanter voor bedrijven en geeft de Twentse economie en werkgelegenheid een belangrijke impuls.

Voor de economische ontwikkeling van Twente is het belangrijk dat zwaarder beladen schepen de havens in Hengelo, Enschede en Almelo kunnen bereiken. De nieuwe sluis is daarom geschikt gemaakt voor schepen van 110 x 11,4 m en een vaardiepte van maximaal 3,5 m.

Unieke segmentdeur

De nieuwe sluis heeft een segmentdeur die plat op de bodem ligt als de sluis geopend is, een primeur in Nederland. De segmentdeur wordt aan één kant omhoog getrokken met een hydraulische cilinder wanneer de sluis sluit. Dit knappe staaltje waterbouwkunde werkt ook bij een plotseling zeer hoge waterstroom/-druk, bijvoorbeeld als gevolg van een calamiteit. De segmentdeur kan op dat moment ook tegen de waterstroom in gesloten worden.


Werkzaamheden Tauw

Tauw is sinds 2015 in opdracht van het consortium Lock2Twente (bestaande uit TBI-ondernemingen Mobilis en Croonwolter&dros) betrokken bij dit project. Voor de aanleg van de sluis was het nodig om een deel van de primaire en regionale kering aan weerszijden van de sluis te verleggen. Voor het ontwerp van de primaire kering hebben wij de berekeningen en tekeningen verzorgd volgens het nieuwe ontwerpinstrumentarium (OI2014v4) en ter verificatie getoetst aan het Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium (WBI2017). Een belangrijk onderdeel hierin was het detailontwerp van de wandconstructies langs de voorhaven in de waterkering.

Daarnaast heeft Tauw de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • Pipingberekeningen en advisering voor de sluis, zowel voor de bouwfase als de definitieve situatie
  • Opstellen van een hoogwaterplan om de waterveiligheid te waarborgen als hoogwater tijdens de bouw optreedt
  • Bodemonderzoek
  • Ontwerp en optimalisatie van de bodembeschermingen
  • Advisering tijdens de uitvoering over bijvoorbeeld de impact van het niet op diepte komen van enkele damwanden op het ontwerp
  • Overleg met bevoegd gezagen (WRIJ en RWS) over vertaling van eisen uit het contract naar ontwerp

“Een van de grote uitdagingen gedurende de werkzaamheden rondom de sluis was het onder controle houden van piping”, aldus Nander van der Plicht van Tauw. “Verder zijn we er goed in geslaagd om met alternatieve oplossingen voor bodembescherming te komen die minder impact hebben op het milieu door het minimaliseren van materiaalgebruik.”

Heeft u vragen over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.