Nieuwe stoffenclassificatie heeft gevolgen voor (BRZO)bedrijven

Op 1 juni 2015 moet de Seveso III richtlijn via het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) geïmplementeerd zijn in de Nederlandse wetgeving. Naast tal van kleine wijzigingen wordt de classificatie van gevaarlijke stoffen gewijzigd. Dit heeft consequenties voor bedrijven met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen.

Nieuwe stoffenclassificatie

De huidige stoffenindeling is gebaseerd op de Wet milieugevaarlijke stoffen (WMS). Deze indeling wijzigt doordat de Europese Commissie een nieuwe verordening heeft opgesteld: de Regulation on Classification and Packaging (CLP). Deze verordening is gebaseerd op het GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals) voor de indeling en etikettering van chemische stoffen en mengsels. Alle stoffen en mengsels moeten uiterlijk 1 juni 2015 geclassificeerd zijn volgens deze nieuwe CLP-verordening. Deze nieuwe classificatie werkt ook door in bijlage 1 van de nieuwe Seveso III richtlijn, die de drempelwaardes voor gevaarlijke stoffen bevat.

Gevolgen Seveso III

De CLP-verordening introduceert nieuwe gevarenklassen en gevarencategorieën die deels afwijken van de indeling van eerdere richtlijnen. Hierdoor kunt u BRZO-plichtig worden, of bestaande (BRZO) verplichtingen kunnen worden verzwaard. De wijziging kan dus vergaande consequenties hebben.

Advies Tauw

Wat er precies voor u gaat veranderen door de nieuwe Seveso III richtlijn, hangt af van de hoeveelheden en de indeling van de stoffen die u gebruikt, vervaardigt of opslaat. Als u wilt weten wat de consequenties van Seveso III zijn voor uw bedrijf, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.