Ombouw rioolwaterzuiveringsinstallatie Walcheren tot energiefabriek van start

 

Waterschap Scheldestromen start in februari 2017 met het ombouwen van de rioolwaterzuivering (rwzi) Walcheren tot energiefabriek, een investering van 9,7 miljoen euro. Tauw is sinds 2014 betrokken bij dit uitdagende project en verzorgt tijdens de uitvoeringsfase ondermeer het project- en contractmanagement.

 

Waterschap Scheldestromen krijgt jaarlijks 55 miljard liter afvalwater te verwerken. Hiervan belandt 15 miljard liter bij de rwzi Walcheren in Ritthem. Het zuiveringsproces kost nu nog energie. Na de verbouwing kan de rwzi volledig voorzien in de eigen energiebehoefte. Naar verwachting wordt 35 procent meer energie opgewekt dan de zuivering nodig heeft. Deze extra energie wordt teruggeleverd aan het net. De energiefabriek moet vanaf 2018 in werking zijn.

Nadat we begin deze eeuw de waterlijn van de rwzi Walcheren hebben uitgebreid, vinden we het een grote uitdaging om mee te mogen werken aan de realisatie van de energiefabriek’, aldus Tauw-adviseur Marja Weijs.

Onderhoud en renovatie

Bij de ombouw worden maatregelen uitgevoerd om het zuiveringsproces efficiënter en duurzamer in te richten, zodat de rwzi - naast het zuiveren van afvalwater - ook grondstoffen en energie kan terugwinnen. Zo wordt er een struvietreactor gebouwd die het fosfaat in slib omzet in struviet, dat voor een betere slibontwatering zorgt. Een Anammox® installatie moet ervoor zorgen dat er minder energie nodig is om het stikstof, dat bij de slibontwatering vrijkomt, uit het water te verwijderen. Daarnaast wordt onderhoud uitgevoerd aan verouderde onderdelen van de zuivering. De rwzi blijft tijdens de verbouwing in gebruik.

Rol van Tauw

Tauw heeft het ontwerp verzorgd, de contractstukken opgesteld op basis van de UAV-gc en de aanbesteding begeleid. In de zomer van 2016 zijn de opdrachten aan de opdrachtnemers gegund. Tijdens de uitvoeringsfase, die start in februari 2017, verzorgt Tauw het project- en contractmanagement en voeren we in het kader van de Systeemgerichte Contract Beheersing de systeem-, proces- en producttoetsen uit.

Hoofdaannemer Eliquo is verantwoordelijk voor de civiel- en werktuigbouwkundige werkzaamheden, Istimewa voert werkzaamheden uit aan het elektrische installatie en aannemer Croonwolter&dros verzorgt het besturingssysteem.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Risico's en Contracten.

Contactpersoon: Marja Weijs

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.