Omgevingswaarden: een kansrijke tool voor gemeenten

Een verkenning naar de toepassing van lokale omgevingswaarden en de effecten hiervan op BRZO-bedrijven.

25 november 2020

TAUW heeft in de eerste helft van 2020 een onderzoek uitgevoerd naar omgevingswaarden, een nieuw instrumentarium in de Omgevingswet. De vraag die hierbij centraal stond was: ‘Hoe maken gemeenten in de provincie Zuid-Holland gebruik van de bevoegdheid om omgevingswaarden toe te passen in het omgevingsplan en wat zijn de consequenties hiervan voor de daar gevestigde BRZO-bedrijven?’

Omgevingswaarden als onderdeel van de Omgevingswet

De omgevingswaarden zijn onderdeel van de nieuwe Omgevingswet en kunnen zowel door zowel het Rijk, provincies als gemeenten kunnen worden ingebed in het omgevingsplan om normen te stellen aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving. Belangrijke spelers hierin zijn de BRZO bedrijven omdat zij activiteiten uitvoeren die veiligheidsrisico’s met zich meebrengen en milieubelastende activiteiten verrichten, zoals het lozen van afvalwater of het creëren van geuroverlast. Daarom kunnen BRZO-bedrijven toekomstige omgevingswaar­den sterk beïnvloeden. 

Conclusies in het kort

Uit het onderzoek blijkt dat gemeenten de omgevingswaarden op verschillende manieren kunnen gebruiken en dat ze diverse kansen bieden voor het lokale ruimtelijke beleid. Omgevingswaarden kunnen helpen om beleidsdoelen concreter te maken en ze kunnen ingezet worden als een begrenzing, een voorwaarde of een middel om een bepaald doel te behalen en te monitoren. De gevolgen voor de voorgenoemde BRZO-bedrijven zijn afhankelijk van deze verschillende rollen.

Meer weten? Lees dan het uitgebreide verslag van het onderzoek

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.