Onafhankelijk onderzoek lost laatste geschil HSL Zuid op

De aanleg van de HSL Zuid is geruime tijd geleden afgerond, op één klacht na. Een dichtbij de spoorlijn gevestigd bedrijf klaagde over wateroverlast en vermoedde een relatie met het grondwerk van de hogesnelheidslijn. Terecht, zo bleek uit onafhankelijk onderzoek van Tauw.

Tijdens de aanleg van de HSL in de gemeente Nieuwe Wetering maakte een dichtbij de HSL gevestigd bedrijf melding van wateroverlast. Uit een eerste onderzoek kon geen directe oorzaak of relatie met de aanleg van de HSL worden vastgesteld, met als gevolg dat de claim jaren voortsleepte en er een rechtszaak dreigde.

Om tot een oplossing te komen, kwamen de betrokken partijen (opdrachtgever Rijkswaterstaat, bouwcombinatie Hollandse Meren en het betreffende bedrijf) bij Tauw terecht, als deskundig en onafhankelijk ingenieursbureau. 'We kregen de vrije hand in het opstellen en uitvoeren van het onderzoek naar de oorzaak van de wateroverlast,' vertelt projectleider Dirk Sjoerdsma. 'Voorwaarde was wel dat we het onderzoek op wetenschappelijke basis en verifieerbaar uitvoerden.'

Gecompliceerd

Het onderzoek startte in november 2010. Al snel bleek dat het probleem gecompliceerd was. 'De wateroverlast deed zich slechts sporadisch voor met grote, onregelmatige intervallen van soms wel maanden,' vertelt Sjoerdsma. 'Het kon niet direct worden gerelateerd aan de neerslag. Uit de dossiers en op basis van de bodemopbouw, grondwaterstanden en uitgevoerde bouwactiviteiten werd een mogelijke oorzaak gevonden in een verstoring van de afsluitende bodemlagen. Hierdoor kon het diepere grondwater het freatische grondwater beïnvloeden en de uitzonderlijke stijghoogtes verklaren.'

Tauw plaatste een netwerk van peilbuizen met waterspanningsmeters om over een langere periode metingen te verrichten. In maart 2011 gaf de uitkomst van de metingen hetzelfde beeld. Sjoerdsma: 'De oplossing van het probleem bleek gelukkig een stuk eenvoudiger. Wij hebben voorgesteld om een deel van de watergangen rond het perceel te herstellen, zodat het grondwater versneld kan worden afgevoerd. Daardoor kan het niet meer tot maaiveldniveau stijgen en zal de wateroverlast verleden tijd zijn.'

Inmiddels hebben alle partijen zich definitief achter de analyse en voorgestelde oplossing geschaard.

Contact persoon: Dirk Sjoerdsma