Open dag en symposium bij Sluis Enkhuizen massaal bezocht

Ruim 150 belangstellenden brachten zaterdag 29 februari een bezoek aan de Sassluis Enkhuizen. Ze werden door projectteamleden van Tauw, Friso Civiel en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier rondgeleid. Twee dagen eerder was het er ook al een drukte van belang. Meer dan 100 vakgenoten kwamen die dag in de monumentale Drommedaris samen om te leren van het project 'Verbeteren 7 Waterkerende Kunstwerken' en natuurlijk om een kijkje te nemen bij de werkzaamheden aan de sluis.

06 maart 2020

Honderd procent opkomst symposium

Floris Eenink, projectmanager namens de combinatie Tauw-Friso Civiel, kijkt positief terug op deze drukke week. “Wat me donderdag tijdens het Symposium Hansje Brinker-2 echt verraste, was in de eerste plaats dat iedereen er was. Honderd procent opkomst is, zeker voor een kosteloos symposium, uniek. Het laat volgens mij zien hoe sterk dit onderwerp leeft. Niet alleen de waterschappen staan voor een grote opgave als het gaat om het waterveilig maken van de kunstwerken, ook Rijkswaterstaat heeft een immense verbeteropgave. De interesse in hoe wij samen met HHNK dit project oppakken is groot, ook omdat wij het niet mooier maken dan het is. Natuurlijk hebben we successen te delen, maar er kunnen ook zaken beter. Daar kunnen anderen hun voordeel mee doen.”


Meerwaarde omgevingsmanagement

Dat het project, waarbij voor 7 sluizen tegelijk de versterking wordt voorbereid, niet alleen interessant is voor vakgenoten, bleek wel afgelopen zaterdag. Veel buurtgenoten maakten graag gebruik van de uitnodiging om een kijkje te komen nemen bij de sluis.

“Ja de massale opkomst verraste me toch wel”, zegt Renze Haitsma, als omgevingsadviseur verantwoordelijk voor de omgevingscommunicatie. “Om 11.15 uur zou de eerste rondleiding vertrekken, om 11 uur stonden er al meer dan 50 mensen. Ondanks dat het niet gelukt was om de sluis droog te zetten, iets wat we wel hadden toegezegd in de uitnodiging, ging iedereen enthousiast naar huis. Leuk ook om te zien hoe geïnteresseerd mensen zijn en welke vragen ze stellen. Dan zie je hoe het gewaardeerd wordt als je laat zien wat je aan het doen bent en waarom. Zichtbaar en in gesprek zijn, dat zijn echt onmisbare zaken in het omgevingsmanagement. Extra leuk was ook de samenwerking met de vereniging Oud Enkhuizen. We hadden hen uitgenodigd om aanwezig te zijn om bezoekers te vertellen over de geschiedenis van de sluis en omgeving. Dat leverde de vereniging ook weer nieuwe leden op.”


De droogzetting en inspectie van de Sassluis, die inmiddels wel droogstaat, duurt nog tot eind volgende week. Vanaf begin april volgt dan de inspectie van de Spuisluis Oostoever. Ook deze sluis wordt drooggezet om in het ontwerp in te kunnen spelen op de bouwtechnische en bouwhistorische staat van de sluizen. De daadwerkelijke versterking van de sluizen staat gepland in eerste kwartaal van 2022.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.