Overheid zet in op verduurzaming van kunstgrasvelden

De Rijksoverheid streeft naar een verduurzaming van kunstgrasvelden en hanteert daarbij als visie dat kunstgrasvelden in 2030 bij voorkeur geen instrooimaterialen bevatten, een lange levensduur hebben, geproduceerd zijn uit hernieuwbare of secundaire grondstoffen, milieuverantwoord beheerd worden, en hoogwaardig gerecycled worden. Dat staat in de kamerbrief met het bijbehorend rapport ‘Verduurzaming van kunstgrasvelden’ dat op 25 januari 2021 naar de Tweede Kamer is gestuurd.

09 april 2021

Belangrijk aandachtspunt uit het rapport is de verspreiding van microplastics en andere bodemvreemde materialen naar de omgeving door infull-materiaal zoals rubberkorrels. Het gebruik van rubberkorrels als infill op kunstgrasvelden kan schadelijke effecten hebben op de natuur en de directe omgeving. Het leidt tot verontreiniging van bermen, onderliggende bodem en drainagewater maar ook oppervlaktewater en waterbodems zijn verontreinigd geraakt door de verspreiding en emissie van rubberkorrels en de daarin aanwezige stoffen.


Zorgplicht voor eigenaren en beheerders van deze velden

Verontreinigingen in de verschillende milieucompartimenten als gevolg van rubberkorrels vallen onder de ‘zorgplicht’ van eigenaren of beheerders. Zij zijn verplicht om deze verontreinigingen te verwijderen en zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is het belangrijk dat eigenaren en beheerders gaan inventariseren wat de stand van zaken is met betrekking tot hun eigen velden. Hoeveel velden zijn er? Worden er nieuwe velden aangelegd? En welke maatregelen kunnen nu al worden getroffen om vervuiling te voorkomen? Denk aan goed beheer van de bestaande kunstgrasvelden of aan innovaties die zorgen voor duurzaam gebruik van kunstgrasvelden, zoals de staatssecretaris in de kamerbrief aangeeft. Daarbij kan je denken aan velden zonder infill en het ontwikkelen van materialen die hoogwaardig gerecycled kunnen worden.

 
Dwarsdoorsnede kunstgrasveld met milieucompartimenten

Hulp nodig bij de aanpak?

TAUW heeft de afgelopen jaren vele onderzoeken uitgevoerd rond kunstgrasvelden. Daardoor hebben we een goed beeld van de problematiek rondom het gebruik van rubberkorrels als infill op kunstgrasvelden. De gegevens hieruit hebben wij vertaald naar een praktisch beeld van de situatie.

Bent u eigenaar of beheerder van een kunstgrasveld met rubberkorrels en wilt u weten hoe het met uw velden gesteld is? Dan helpen wij u graag bij het inventariseren van problemen en het ontwikkelen van praktische en kosteneffectieve maatregelen om milieuschade te voorkomen.

Meer weten over onze aanpak? Klik dan op onderstaande button.

Rubberkorrels in het milieu

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.