Partnerschap TAUW met M&N Media Group voor film ‘Onder Het Maaiveld’

TAUW is een partnerschap met M&N Media Group aangegaan voor de film ‘Onder Het Maaiveld’. Een productie waarin “[..] het ondergrondse leven centraal staat. Het is een ontdekking van de wereld onder onze voeten, die in volle glorie en al haar facetten zal worden getoond.”

24 november 2022

Het gaat om een tweejarig contract met als doel om, aan de hand van de film, samen het belang van een gezonde bodem zo breed mogelijk bij de (Nederlandse) samenleving, bedrijven en publieke partijen onder de aandacht te brengen. De makers van succesfilms als De Nieuwe Wildernis en De Wilde Stad zijn verantwoordelijk voor de realisatie van deze productie. Ultieme doel van het project is om structureel de omgang met de bodem te veranderen, om zo het herstel van het bodemleven mogelijk te maken en het bodemleven op waarde te schatten.

Het belang van een vitale bodem

Een gezonde bodem is van essentieel belang om een vitale leefomgeving vorm te geven en toekomstbestendig bij te dragen aan een duurzamere wereld. Echter, als we zo doorgaan als nu dan raakt de bodem uitgeput.

“Het is de hoogste tijd om keihard in te grijpen voordat we de bodem helemaal uitputten. Wij zijn het aan onszelf en toekomstige generaties verplicht om deze uitdaging aan te gaan. Alleen dan kunnen we van alle functies van de bodem gebruik blijven maken en de volgende generaties een leefbare toekomst bieden.”  - Martin Doeswijk, Director Soil & Groundwater bij TAUW


Tegelijkertijd, is (het belang van) de bodem voor velen nog (grotendeels) onbekend terrein. Het leven en de processen die zich onder het maaiveld afspelen zijn immers geheel onzichtbaar. TAUW herkent en onderschrijft het verhaal over de natuur, bodem en biodiversiteit dat in de film verteld wordt. Met het partnerschap willen wij actief bijdragen aan bewustwording en kennisgeving rondom de vitale bodem.

Wij zijn deze partnerschap aangegaan omdat wij ons net als M&N Media Group inzetten voor een wereld waarin natuur en menselijke activiteiten harmonieus naast elkaar bestaan. Door een strategische verbinding met M&N Media Group en de film, kan TAUW als advies- en ingenieursbureau het belang en de urgentie van een vitale bodem nog concreter en tastbaarder maken”, aldus Martin Doeswijk.

Bij TAUW dragen wij al bijna 100 jaar bij aan het tegengaan van bodemmisbruik. We geven middels onderzoeken inzicht in de problematiek, zorgen voor bewustzijn, en agenderen het misbruik bij  relevante partijen. Daarnaast werken we aan praktische en impactvolle oplossingen die bijdragen aan een vitale duurzame leefomgeving. In het jaar dat we 100 jaar bestaan (2028) willen we een kentering hebben aangebracht in het kijken naar bodemgebruik en bijbehorend misbruik. Ook willen we de eerste resultaten van bescherming en herstel zien en delen. We werken aan praktische en impactvolle oplossingen die bijdragen aan een vitale leefomgeving. Samen zorgen we voor onze bodem van morgen.

Trailer ‘Onder Het Maaiveld’

Sinds 2 maart 2023 is de film te bewonderen in de Nederlandse bioscopen en filmtheaters. 

Benieuwd naar de film? Bekijk hieronder alvast de trailer voor een voorproefje. 

Je kunt ‘Onder het Maaiveld’ ook volgen via hun website, LinkedIn of Facebook.

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.