PAS-inloopdagen geven bedrijven inzicht in hun stikstofdepositie

Tauw heeft onlangs, samen met Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal, twee inloopdagen georganiseerd over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) voor bedrijven op het bedrijventerrein Het Ambacht/Nijverkamp. Dit bedrijventerrein grenst direct aan Natura 2000-gebied Binnenveld.

De depositie (neerslag) van stikstof is op veel natuurgebieden in Nederland hoog. Daarom heeft het Rijk in samenwerking met de provincies het PAS vastgesteld. In het PAS wordt enerzijds de natuur beschermd en verbeterd en anderzijds ruimte geboden aan bedrijven, en andere activiteiten die stikstof uitstoten, om toch uit te breiden.

Onderzoek naar stikstofdepositie
Aangezien bedrijventerrein Het Ambacht/Nijverkamp direct aan Natura 2000-gebied Binnenveld grenst, kan het voorkomen dat kleine bedrijven met weinig stikstofemissies in het kader van het PAS toch vergunningplichtig zijn. De provincie Utrecht verzocht onlangs alle bedrijven op het bedrijventerrein een stikstofdepositie-onderzoek uit te (laten) voeren en, indien nodig, een vergunningaanvraag in te dienen.

Ondernemers ontzorgen
Na dit verzoek van de provincie besloot de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal de ondernemers te ontzorgen door samen met Tauw op 24 en 25 april PAS-inloopdagen te organiseren. Tijdens deze inloopdagen konden bedrijven kosteloos laten checken of zij vergunningplichtig zijn of niet. In totaal hebben 47 bedrijven van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt.

Dit waren voornamelijk kleinere bedrijven met weinig emissies van stikstof, alleen veroorzaakt door verkeersgeneratie, het stoken van aardgas voor verwarming en een enkele diesel aangedreven heftruck. Twee adviseurs van Tauw hebben - aan de hand van het rekenprogramma AERIUS en op basis van informatie die ondernemers meenamen naar de inloopdagen - ter plekke berekend of het bedrijf vergunningplichtig is of niet. Dit bleek voor acht bedrijven het geval. Tauw gaat de vergunningaanvraag voor deze bedrijven verder afhandelen.

Doortastend optreden
Zonder het doortastende optreden van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal had ieder bedrijf zelf op zoek moeten gaan naar een eigen adviseur voor dit dossier. Door Tauw aan te stellen als ‘huisadviseur’ en door inloopdagen te organiseren, heeft een grote groep bedrijven op een uniforme, snelle, efficiënte en kostenbesparende inzicht gekregen in hun situatie met betrekking tot stikstofdepositie en is hen het indienen van de vergunningaanvragen uit handen genomen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.