PFAS, een groep stoffen van blijvende zorg

De PFAS crisis in de GWW sector lijkt momenteel grotendeels onder controle. Ondertussen zijn er (internationaal) echter allerlei wetenschappelijke en beleidsmatige ontwikkelingen gaande en komt er steeds meer inzicht in de verspreiding van PFAS in onze leefomgeving. Ook komen er steeds meer vragen over de risico’s van PFAS en het voorkomen ervan. Vanuit individuele burgers en belangenvertegenwoordigers tot en met werkgevers en werknemers. Onze PFAS-specialist John van Tol deelt onze kennis hierover in een artikel dat gepubliceerd is in NVvA nieuwsblad voor arbeidshygiënisten.

05 februari 2021

In dit artikel gaat John onder andere in op:

  • De verspreiding en potentiële bronnen van PFAS in onze leefomgeving
  • De actuele inzichten in humane toxiciteit en toxicologische referentiewaarden
  • Relevante blootstellingsroutes in thuissituaties en de achtergrondblootstelling
  • PFAS in de CROW 400
  • De belangrijke kennishiaten m.b.t arbeidsgerelateerde blootstelling

 

Klik op onderstaande button om het volledige artikel (uit NVvA nieuwsblad voor arbeidshygiënisten nummer 1, 2021) te lezen.

Ga naar het artikel

 

Zie ook:

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.