PlanMER helpt omgevingsvisie Noord-Holland scherper te krijgen

De provincie Noord-Holland heeft de ontwerp-omgevingsvisie NH2050 met het bijbehorende planMER ter inzage gelegd. Tauw heeft samen met RoyalHaskoning DHV het MER en de Passende Beoordeling in opdracht van de provincie opgesteld. De provincie kijkt positief terug op de samenwerking en de bijdrage van het MER aan de omgevingsvisie.

28 juni 2018

M.e.r.-proces heeft geholpen omgevingsvisie scherper te maken
De Omgevingsvisie NH2050 beschrijft hoe de fysieke leefomgeving in Noord-Holland zich zal ontwikkelen richting 2050 en wat de provincie daar aan gaat doen. Met de omgevingsvisie loopt de provincie vooruit op de invoering van de Omgevingswet.

Tegelijk met het opstellen van de omgevingsvisie door de provincie Noord-Holland, hebben Tauw en RHDHV een milieueffectrapport (MER) opgesteld. De provincie heeft de (tussentijdse) resultaten gebruikt als hulpmiddel om keuzes te maken bij het opstellen van de omgevingsvisie en het aanscherpen van het beleid.

Bart van Leeuwen van de provincie Noord-Holland vertelt: “Het m.e.r.-proces heeft ons onwijs geholpen om de benodigde scherpte te krijgen in de omgevingsvisies. De constructieve en ook plezierige werksessies zorgden voor de juiste inzichten voor onze omgevingsvisie.”

MER: omgevingsvisie biedt kansen om negatieve trends te keren
Uit het MER blijkt dat binnen de meeste onderzochte thema´s kansen zijn op verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving vanwege het beleid van de omgevingsvisie. Dit zijn verbeteringen ten opzichte van de autonome ontwikkeling.

De conclusie is dan ook dat het beleid van de omgevingsvisie kansen biedt om trends van autonome verslechteringen te keren. Desondanks blijven er in 2030, ook met het beleid van de omgevingsvisie, nog leefomgevingsindicatoren waar naar verwachting knelpunten optreden. Voor deze indicatoren hebben Tauw & RHDHV aanbevelingen geformuleerd, om die knelpunten te verminderen.

Publiekssamenvatting makkelijk online te bekijken
De publiekssamenvatting bij het MER is op een toegankelijke manier online te bekijken. Het iReport vergroot het gebruiksgemak door onder meer verhelderende kaarten en grafieken direct naast de teksten en directe links naar de documenten van de omgevingsvisie.

De ontwerp-omgevingsvisie NH2050 en het bijbehorende PlanMER liggen tot en met 30 juli 2018 ter inzage.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.