PlanMER voor Omgevingsvisie Eindhoven

15 februari 2023

TAUW en Goudappel Coffeng helpen de gemeente Eindhoven met het opstellen van het planMER voor de Omgevingsvisie.

De gemeente Eindhoven heeft veel ambities: het bouwen van 40.000 woningen en realiseren van 36.000 nieuwe arbeidsplaatsen bijvoorbeeld. Tegelijk staat de gemeente ook voor andere opgaven met een flink ruimtebeslag, zoals de energietransitie en het veranderende klimaat. In de Omgevingsvisie 2.0 beschrijft de gemeente hoe ze hiermee omgaat. Met de milieueffectrapportage (m.e.r.) helpen TAUW en Goudappel Coffeng de gemeente Eindhoven om de interactie tussen de verschillende ambities, opgaven en de impact op de omgeving inzichtelijk te maken.

Het MER kan de Omgevingsvisie op die manier goed ondersteunen bij de verschillende uitdagingen waar de gemeente mee te maken heeft. Door een interactie tussen het ontwerpproces van de Omgevingsvisie en de m.e.r.-procedure wordt een goede kwaliteit voor beide gerealiseerd. Zo kan het MER de Omgevingsvisie verder aanscherpen en bijvoorbeeld aanbevelingen doen voor het vervolgtraject (omgevingsplannen, etc.).

Als TAUW hebben we eerder met succes planMER-en geschreven voor de Omgevingsvisies voor de gemeentes Arnhem, Utrechtse Heuvelrug, Schagen, Pijnacker-Nootdorp, de Provincie Utrecht en de Provincie Noord-Holland. We zetten onze aanpak nu ook in bij de planMER-en voor de gemeentes Zaanstad, Den Helder, Oost-Gelre en Moerdijk. Omdat we breder kijken dan de ‘klassieke’ m.e.r.-thema’s en bijvoorbeeld ook op sociale, maatschappelijke en economische effecten beoordelen, is er overigens meer sprake van een Omgevingseffectrapport (OER) dan van een Milieueffectrapport (MER).

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.