Postbezorger voert ook wegdekmetingen uit

Nederlandse provincies meten regelmatig de kwaliteit van hun wegen. Hiervoor worden speciaal uitgeruste voertuigen ingezet die een grote verscheidenheid aan parameters kunnen meten. Onderzoekers van de universiteit Twente hebben in samenwerking met ingenieurs van Tauw en PostNL een pilot uitgevoerd in de provincie Gelderland waarin met behulp van smartphones op een nieuwe manier de kwaliteit van het wegdek in kaart wordt gebracht.


In de pilot zijn in verscheidene wagens van PostNL smartphones geïnstalleerd, voorzien van een speciaal ontwikkelde innovatieve app. Deze app meet de kwaliteit van het wegdek door gebruik te maken van de sensoren en rekenkracht van de smartphone.

De metingen zijn gedurende vier weken uitgevoerd in het midden van Gelderland. Als aan het einde van de pilot blijkt dat deze aanpak kostenefficiënt en succesvol is, biedt deze methode kansen voor andere wegbeheerders.

Voordelen

Ten behoeve van de post- en pakketbezorging rijden er dagelijks zo’n 3.500 wagens van PostNL heel Nederland door. Het traditionele doormeten van de wegen met speciaal uitgeruste voertuigen is een erg kostbaar proces. Hierdoor worden vaak alleen de snelwegen en provinciale wegen gemeten, en niet vaker dan 1 keer per jaar.

Door de wagens van PostNL uit te rusten met de smartphones, kan hier flink op worden bespaard. Bovendien kan er een actueel beeld worden gevormd van de wegdekkwaliteit, doordat er meerdere wagens worden ingezet die frequent over de wegen rijden. Schades worden hierdoor eerder gedetecteerd en opgelost. Daarnaast kan er geanalyseerd worden waar en in welke periode van het jaar de meeste schade ontstaat.

Rol van Tauw

Projectleider Simon Bos van Tauw is enthousiast over deze nieuwe methode: 'Met deze innovatieve methode maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die de nieuwste generatie smartphones ons bieden. Door onze contacten met de Universiteit en PostNL hebben we een mooie ontwikkeling van de Universiteit gecombineerd met het grote wagenpark van PostNL en gezorgd voor een mooie samenwerking tussen alle partijen, met resultaten die er écht toe doen. Door deze samenwerking zijn we in staat om op een innovatieve en snelle manier de kwaliteit van het Nederlandse wegennet in beeld te brengen'.

Toegevoegde waarde postbezorgers

PostNL gaat komend jaar zijn postbezorgers vragen om, naast het bezorgen van post, ook andere ‘klussen’ uit te voeren. De wegdekmetingpilot is één van de in totaal 7 pilots die PostNL in samenwerking met diverse partijen is gestart. Tauw is bij diverse pilots betrokken.

Meer informatie over de andere pilots vindt u hier.

Contactpersonen: Simon Bos en Richard Lubbers

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.