Procesmanagement gebiedsgericht grondwaterbeheer Bergen op Zoom

 

Tauw heeft via een meervoudig onderhandse aanbesteding de winnende inschrijving geleverd voor het 'Procesmanagement gebiedsgericht grondwaterbeheer (GGB)' in de gemeente Bergen op Zoom.

 

Doel

Het betreft een overeenkomst voor het leveren van diensten met als doel:

  • Vormgeven van het proces om te komen tot een GGB-plan
  • Opstellen GGB-plan
  • Opstellen financieel document behorende bij het GGB-plan
  • Opstellen contracten voor de belanghebbende partijen

Gebiedsgericht grondwaterbeheer betekent dat omvangrijke en elkaar overlappende grondwaterverontreinigingen integraal worden aangepakt in relatie met andere beleidsthema’s, zoals water, klimaat, ruimtelijke ontwikkeling en natuur. Naast het verbinden van thema’s maken de vele stakeholders waaronder gemeente, waterschap, Brabant Water en bedrijven het proces extra complex.

Rol van Tauw

Tauw gaat middels de samenstelling van een werkgroep met alle primaire belanghebbenden het proces begeleiden en daarin onder andere de verschillende belangen verdiepen, plannen inhoudelijk uitwerken en de individuele doelstellingen vertalen naar gebiedsdoelstellingen. Uiteindelijk komt hiermee het gebiedsplan tot stand en de financiële en contractuele documenten.

Tauw zet de tool Risicomanagement 2.0 in om bij te dragen aan ondermeer het onderbouwen van keuzes van projectdoelstellingen en prioriteren van ambities, en draagvlak te creëren bij alle stakeholders en allocatie van risico’s tussen de belanghebbenden. Dit moet leiden tot een gezamenlijk gedragen gebiedsplan en contracten.

“De meerwaarde en ook de uitdaging is om, door een groter schaalniveau dan individuele grondwaterverontreinigingen en/of door samenhang met andere beleidsthema’s, te komen tot nieuwe of efficiëntere oplossingsrichtingen”, aldus Joost van Schijndel van Tauw.

Contactpersoon: Joost van Schijndel