Project 'HCH in EU': eerste uitvoerige inventarisatie van mogelijke HCH verontreinigde locaties in de EU

Tijdens een workshop in Brussel op 16 en 17 november 2021 presenteerde TAUW in consortium met zijn partners de resultaten van het ‘HCH in EU’ project van de Europese Commissie. Daarbij gingen wij in gesprek met verschillende belanghebbenden en deelden wij onze best practices voor het duurzaam beheren van met HCH verontreinigde locaties.

23 november 2021

Na twee jaar aan het project gewerkt te hebben, presenteerde het consortium bestaande uit TAUW (lead consultant) uit Nederland, CDM Smith Europe GmbH uit Duitsland en de Spaanse Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (SARGA) de resultaten van dit project. 

Het was een inspirerende workshop waar kennis werd uitgewisseld en de dialoog met de deelnemers werd aangegaanHet eerste deel van de workshop werd mede georganiseerd door Isabel Garcia Muñoznamens Spanje lid van het Europees Parlement. Naast parlementsleden uit Denemarken, Spanje en Slowakije werd de workshop bijgewoond door overheidsfunctionarissen uit diverse Europese landen en een groot aantal experts op het gebied van HCH. In totaal namen 80 personen - zowel live als online deel aan de workshop in Brussel.


Overzicht van mogelijke met HCH en/of Lindaan verontreinigde locaties

De Europese Commissie kreeg de opdracht voor het project ‘HCH in EU’ van het Europees Parlement. Een van de doelstellingen van het project was om de nalatenschap van de Lindaan-productie en het gebruik in Europa in kaart te brengenHiervoor mobiliseerde het consortium circa 80 professionals uit diens Europese netwerk. Overheden, bedrijven en ngo's uit alle 27 EU-landen werden benaderd met het verzoek om informatie over de locaties te delenDit heeft geresulteerd in een lijst met 299 locaties waar HCH en/of Lindaan werd geproduceerd, toegepast en gestort. Dit overzicht biedt inzicht in de vele toepassingen (meer dan verwachtvan Lindaan en HCH.  
 

Advisering duurzaam beheer HCH verontreinigde locaties

Naast de inventarisatie heeft een groep experts van het consortium de autoriteiten van zeven locaties (verspreid over de EU) begeleid bij het duurzaam beheer van HCH en Lindaan verontreinigde locaties. De geboden ondersteuning was zeer technisch van aard en omvatte onder meer de ontwikkeling van een 3D Conceptual Site Model (3D CSM), het plannen van bodemsaneringen en studies naar innovatieve manieren om HCH verontreinigde locaties te saneren. 

Kijk voor meer informatie over dit project, waaronder een video en achtergrondartikelen, op onze webpagina ‘HCH in EU’.
 

Vervolgstappen

Aanvullende opgave binnen dit project was het opstellen van een strategie voor het duurzaam beheer van met HCH verontreinigde locaties in de gehele EU. De voorgestelde strategie geeft aan welke stappen er op EU-, lands/regio- en locatieniveau moeten worden gezet. De deelnemers aan de workshop werd dringend verzocht om deze stappen in gang te zetten om de HCH en Lindaan verontreinigde locaties uiteindelijk duurzaam te beheren/saneren. EU Soil Strategy

Op 17 november 2021 heeft de Europese Commissie een belangrijke en noodzakelijke stap vooruit gezet in de aanpak om (zoals met HCH en Lindaan) verontreinigde locaties duurzaam te herstellen. Dit is opgenomen in de nieuwe EU Soil Strategy die als doel heeft om aangetast land en bodem te herstellen. De ambitie is dat alle bodemecosystemen in 2050 in een gezonde toestand verkeren.  

Gerelateerd nieuws

3 april 2023 | Nieuws

Maak vóór 1 januari 2024 gebruik van de subsidie Bedrijvenregeling bodemsanering

Bedrijven die zich voor 2008 hebben aangemeld voor de Bedrijvenregeling bodemsanering hebben tot uiterlijk 1 januari 2025 de tijd om aan te geven dat ze daadwerkelijk gebruik gaan maken van de Bedrijvenregeling.…

21 maart 2023 | Nieuws

TAUW bodemspecialisten delen kennis bij Symposium Bodem Breed

Op donderdag 13 april 2023 zullen bodemspecialisten van TAUW een belangrijke bijdrage leveren aan het Symposium Bodem Breed. Tijdens dit symposium staat de vraag centraal of goed bodembeheer en -beleid…

16 maart 2023

Bodemspecialisten TAUW brengen expertise in tijdens staatsbezoek…

Lees verder...
6 februari 2023

Lancering Green Paper 'The urgent necessity of healthy soils’

Lees verder...
24 november 2022

Partnerschap TAUW met M&N Media Group voor film ‘Onder Het Maaiveld’

Lees verder...

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.