Project RESANAT stimuleert herontwikkeling verontreinigde locaties

Tauw werkt met meerdere partners uit Nederland en Vlaanderen - onder projectmanagement van OVAM (Openbare Vlaamse Afvalmaatschappij) - aan het project RESENAT (REstverontreiniging SAneren met NAture-based Technieken) om de herontwikkeling van verontreinigde locaties in Nederland en Vlaanderen te stimuleren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van innovatieve duurzame bodemsaneringstechnieken. Een uitdagend project dat gesubsidieerd wordt door Interreg Vlaanderen-Nederland. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt bij door cofinanciering.

Duurzame innovaties

Conventionele sanerings- en beheerstechnieken zijn voor bepaalde bodemverontreinigingssituaties te kostbaar, energie- en materiaal intensief en/of vergen te veel grondwater. RESANAT zet in op innovatie van nature-based saneringstechnieken, waarbij planten, micro-organismen en natuurlijke materialen en processen worden ingezet om restverontreiniging te beheersen. Duizenden locaties in Vlaanderen en Nederland die nog met (rest)verontreiniging kampen, kunnen dankzij deze vernieuwende technieken op termijn opnieuw duurzaam inzetbaar worden. Hierdoor wordt de druk op de beschikbare open ruimte verlicht.

Natural Catch

Eén van 3 pijlers binnen dit project betreft de toepassing van de Natural Catch. Dit is een door Tauw ontwikkelde saneringstechniek waarbij reactieve matten, bestaande uit geotextiel en een natuurlijk adsorbens waaraan de verontreinigde deeltjes zich hechten, ervoor zorgen dat grondwaterverontreiniging niet kan uitstromen in het oppervlaktewater. De natuurlijke grondwaterstroming richting een drainerend oppervlaktewater wordt hierbij gebruikt als drijvende kracht (zie afbeelding). Tauw werkt hierin samen met Envisan (Jan de Nul), iFlux, OVAM, TTE en EnISSA (Witteveen+Bos).

Meer informatie over dit project is te vinden op de website van OVAM.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.