Quickscan naar duurzaamheid in (de uitvraag naar) HWBP-projecten

Vanuit overheden, marktpartijen en kennisinstellingen - ‘de gouden driehoek’ - is een quickscan uitgevoerd naar de wijze waarop duurzaamheid terugkomt in HWBP projecten (Hoogwaterbeschermingsprogramma). De resultaten uit dit onderzoek zijn beschreven in het rapport Duurzaamheid in (de uitvraag van) HWBP projecten dat Tauw samen met het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de Vereniging van Waterbouwers heeft opgesteld.

Tauw heeft het rapport onlangs gepresenteerd tijdens de Markt- en Innovatiedag Waterschappen, georganiseerd door de Unie van Waterschappen.

Tips en voorbeelden

Het rapport kan dienen als handreiking om grond-, weg- en waterbouwprojecten (GWW) een extra duurzaamheidsimpuls te geven. Opgenomen in het rapport zijn ondermeer:

  • Tips voor het toepassen van de Aanpak Duurzaam GWW. Zo kan bijvoorbeeld het Antiweb, één van de instrumenten uit de aanpak, worden ingezet voor dijkversterkingsprojecten
  • Voorbeelden van de ‘beste criteria voor prijs-kwaliteitverhouding’ die in de onderzochte projecten hebben geleid tot duurzame oplossingen en het onderscheidend vermogen van opdrachtnemers 
  • Tips hoe meer gehoor kan worden gegeven aan duurzaamheid in de uitvraag van de verschillende fases van GWW projecten

Green Deal Duurzaam GWW 2.0

De quickscan draagt bij aan de afspraken die zijn gemaakt in de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Deze Green Deal heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal onderdeel te laten zijn van grond-, weg- en waterbouwprojecten. In het rapport worden ook handvatten gegeven om deze voor 2020 beschreven doelstellingen te behalen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.