Raamcontract Ingenieursdiensten Waternet

Tauw heeft bij Waternet het nieuwe jaarcontract Ingenieursdiensten in de wacht gesleept. Het betreft adviesdiensten op het gebied van ecologie, bodem, risicoanalyse, rioolwaterzuivering, rioolwatertransport, waterbouwkundige werken en complete engineeringsprojecten.

Op de ingenieursdiensten voor complete engineeringsprojecten heeft Tauw in combinatie met DHV ingeschreven. Het raamcontract is binnengehaald via een Europese aanbesteding en bestaat uit drie percelen . De overeenkomst is voor 2 jaar afgesloten met een optie tot 2 keer een verlenging van een jaar.

Waternet

Waternet is het eerste bedrijf in Nederland dat voor de hele watercyclus zorgt. Waternet draagt zorg voor de hele weg die water aflegt, van drinkwater, het rioleringsstelsel en de zuivering van afvalwater tot het terugbrengen van gezuiverd afvalwater in het oppervlaktewater. Het werkgebied van Waternet omvat het beheergebied van de 9 gemeenten in het waterschap Amstel- Gooi en Vecht (AGV) en de gemeente Amsterdam, inclusief de Amsterdamse Waterleidingduinen.


Contact persoon: Jeroen Mooy