Raamcontract met Delfland en Rijnland voor droge voeten en schoon water

Tauw heeft een gemeenschappelijk raamcontract verworven bij de hoogheemraadschappen Delfland en Rijnland op het gebied van waterkwaliteit, zwemwater, waterkwantiteit en waterketen. Delfland en Rijnland hebben de aankomende jaren een grote opgave als het gaat om het droog houden van de voeten en schoon water. 

Percelen

Specifiek betreft het raamcontract werkzaamheden voor het uitvoeren van beleid, proces- & planvorming en onderzoek binnen de volgende percelen:

  • Onderzoek systeemanalyse waterkwaliteit
  • Onderzoek zwemwater
  • Onderzoek peilbesluiten, systeemanalyses waterkwantiteit, en advisering
  • Onderzoek waterketen

Werkzaamheden

Het raamcontract omvat onderzoek en advies op het gebied van:

  • Bronnen-/emissieanalyses, watersysteemanalyse chemie, ingreep-effect relatie ecologie en wisselwerking chemische en ecologische waterkwaliteit
  • Zwemwaterprofielen
  • Modellering oppervlaktewater en riolering, GIS-werkzaamheden, hydrologische analyses en
  • inventarisaties, functioneren watersystemen (landelijk, stedelijk, glastuinbouw) en peilbesluiten
  • Rioolvreemd water, beleid en regelgeving, integrale plannen, transport en verwerking van afvalwater, energievraagstukken en monitoring

Omdat de hoogheemraadschappen groot belang hechten aan een goede dienstverlening, besteden we extra aandacht aan de keuze van het beste projectteam, de kwaliteitsborging en de doelmatigheid.

Wij zijn blij een bijdrage te mogen leveren aan dit mooie contract. Hiermee kunnen we de Tauw-visie voor een duurzame leefomgeving concreet vormgeven”, aldus Edward Meijer, senior projectleider bij Tauw.

Het raamcontract heeft een doorlooptijd van 2 jaar met de mogelijkheid tot 2 jaar verlenging. De verwachte omzet betreft circa 2 miljoen euro per jaar. De opdrachten worden verdeeld over 5 of 6 contractpartners, afhankelijk van het perceel.

Contactpersoon: Edward Meijer

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.