Rapport Twynstra Gudde en Tauw naar Tweede Kamer

Het opgeleverde rapport ‘Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer’ is door minister Schultz van Heagen (Infrastructuur en Milieu) aangeboden aan de Tweede Kamer.

Twynstra Gudde en Tauw hebben in het onderzoek omschreven hoe de huidige bekostiging van het Nederlandse waterbeheer eruit ziet en welke toekomstige ontwikkelingen van invloed kunnen zijn op die bekostiging. Aanleiding van dit onderzoek is de discussie over de financiering van het Nederlandse waterbeheer op de lange termijn die mede naar voren is gekomen uit de adviezen van de OESO.

Bevindingen uit het onderzoek zijn te vinden in het rapport ‘Toekomstbestendige en duurzame financiering waterbeheer’ op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Contactperson: Cor Lont

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.