Realisatie nieuwe Radartoren Rotterdam op Tweede Maasvlakte

Hollandia Infra bouwt voor Havenbedrijf Rotterdam een nieuwe, 70 meter hoge radartoren op de punt van de Tweede Maasvlakte. De toren gaat de radardekking van de huidige toren overnemen, die aan het einde van zijn bouwkundige levensduur is. Tauw verzorgt in opdracht van Hollandia Infra en Havenbedrijf Rotterdam diverse werkzaamheden voor dit ambitieuze project.

De realisatie van de nieuwe Radartoren is op basis van een UAV-gc contract door Havenbedrijf Rotterdam aan Hollandia Infra gegund. Het Havenbedrijf heeft gekozen voor het ontwerp van Hollandia Infra en architect Syb van Breda vanwege z’n unieke vorm en duurzame karakter. De toren wordt uitgevoerd in onderhoudsvrij staal (dat een mooie roestkleur mag krijgen) en onderliggende lagen afsluit van zuurstof en 100% recyclebaar is. 

Uitdagend en complex
Een uitdagende klus, want de sierlijke draaiing in het ontwerp (twee gekromde ellipsen) maakt het project meteen ook complex. En omdat de toren wordt geplaatst in de harde zeewering aan de rand van de Maasvlakte, is het een extra uitdaging om gedurende de realisatie van de toren de betrouwbaarheid van de zeewering te garanderen.

Rol van Tauw
Tauw vervult een cruciale rol in het proces om de radartoren gebouwd te krijgen. Theo Feenstra, consultant bij Tauw: “Wij hebben zowel kennis van geotechniek, zoals funderingen en stabiliteit van waterkeringen, als van waterveiligheidsaspecten. In het project zijn een aantal kundige en kritische partijen betrokken, waardoor het leveren van technische kwaliteit voorop staat. Daarnaast is het proces om alle plannen en vergunningen rond te krijgen uitermate uitdagend geweest. Ook bij dit proces heeft Tauw de rol van trusted advisor.”

Tauw heeft voor Hollandia Infra/Havenbedrijf Rotterdam onder andere de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

 • Berekenen van de draagkracht van de fundering, bestaande uit 40 meter lange schroefpalen
 • Analyseren van de veiligheid van de harde zeewering, zowel tijdens de bouw van de Radartoren als bij het gebruik van de Radartoren
  - technische bijdrage aan de vergunningaanvragen
  - opstellen van monitoringsplannen
 • Proces van afstemmen met stakeholders (Rijkswaterstaat, PUMA en Havenbedrijf Rotterdam), inclusief risicosessies en tussentijdse presentaties
 • Monitoren van de beschermende blokkendam in zee die van cruciaal belang is voor het functioneren en de levensduur van de harde zeewering
  - onderzoeken en opstellen van een plannen voor monitoring (hiervoor gebruiken we drones)
  - selecteren van marktpartijen
  - analyseren van de meetgegevens

Oplevering
De nieuwe radartoren is in drie delen vervaardigd en staat momenteel nog op de werf in Krimpen aan de IJssel. De verwachting is dat deze in mei 2018 met een ponton naar de Tweede Maasvlakte wordt gebracht, waar de gehele constructie in korte tijd in elkaar wordt gezet.

Zie voor meer informatie over dit project ook het artikel: Hollandia bouwt complexe toren met functionele roestlaag op puntje Tweede Maasvlakte in Cobouw.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.