Renovatie rioolgemaal moet overstort vies rioolwater voorkomen

Momenteel wordt in Den Haag hard gewerkt aan de renovatie van een rioolgemaal uit 1969. De capaciteit van het gemaal wordt uitgebreid om overstort van vies rioolwater te voorkomen. Tauw speelt een grote rol bij de realisatie van deze renovatie.

Tauw is vanuit Segmeer V.O.F – een samenwerkingsverband van Tauw, Grontmij, Royal Haskoning, en Ingenieursbureau Rotterdam – sinds 2000 betrokken bij twee grote adviesprojecten van het Hoogheemraadschap van Delfland: het transportsysteem van het Project Afvalwater Haagse Regio (AHR-project) en de uitbreiding van de afvalwaterzuiveringsinstallatie De Groote Lucht.

Afvalwater Haagse regio

Het Hoogheemraadschap van Delfland draagt zorg voor het afvalwater van De Haagse Regio. Tot de Haagse Regio behoren naast Den Haag ook de gemeenten Delft, Rijswijk, Nootdorp/Pijnacker, Monster en Leidschendam. Het AHR-project betreft de nieuwbouw en renovatie van in totaal 14 gemalen.

Rioolgemaal Morsestraat

Het rioolgemaal aan de Morsestraat in Den Haag is het grootste gemaal qua capaciteit. Dit gemaal zorgt voor de afvoer van een deel van het afvalwater uit de Haagse regio naar de zuiveringsinstallatie Houtrust, waarna het op de Noordzee wordt geloosd. Omdat het aanbod van afvalwater de afgelopen decennia is toegenomen, wordt de capaciteit van dit gemaal fors vergroot naar 11.300 m3/h. Als het extreem hard regent wordt het afvalwater tijdelijk opgeslagen in het regenwaterbassin.

Bij de renovatie van het rioolgemaal aan de Morsestraat wordt de oude onderbouwconstructie grotendeels behouden en hergebruikt. Om tijdens de renovatiewerkzaamheden aan de onderbouw de stabiliteit van de bestaande constructie te kunnen handhaven moeten deze werkzaamheden gefaseerd worden uitgevoerd. Daarbij moeten tevens maatregelen getroffen worden zoals het aanbrengen van stalen ondersteuningen en 320 ballastblokken. Het gemaal wordt voorzien van drie grote transportpompen en twee regenwaterpompen. Naar verwachting zijn deze werkzaamheden in het voorjaar van 2013 afgerond.

Werkzaamheden Tauw

Tauw is binnen Segmeer verantwoordelijk voor het ontwerp van de gemalen, het aanvragen van de omgevingsvergunning, het opstellen van het bestek, het begeleiden van de aanbesteding en de directievoering gedurende de uitvoering.

Contact persoon: Henk van Buuren