Resultaten Hitte Belevingsonderzoek

TAUW heeft samen met de Hogeschool van Amsterdam, Klimaatverbond, Groene Huisvesters, GGD en provincies een Hitte Belevingsonderzoek uitgevoerd om inzicht te krijgen in de koelbehoefte van woningen en de factoren die van invloed zijn op oververhitting van woningen.

25 maart 2021

Waarom een Hitte Belevingsonderzoek?

Het Hitte Belevingsonderzoek dat plaatsgevonden heeft onder gemeenten en woningcorporaties verspreid over Nederland en is gedaan om lering te trekken uit de zomer van 2020.

Het Hitte Belevingsonderzoek geeft onder andere inzicht in:

  • Hoe bewoners (gebruikers) de warmte hebben ervaren: welke temperatuur is acceptabel, welke hinder is ondervonden en welke koelbehoefte
  • Welke maatregelen zijn genomen en worden mogelijk geacht als het gaat om gebied, gebouw en gebruiker


Conclusies en aanbevelingen

Uit het onderzoek blijkt dat zowel jongeren als ouderen overlast ervaren van hitte in woningen. Een groot deel van de bewoners past slim ventileren toe en voorkomt zoninstraling door het sluiten van gordijnen en gebruik van zonwering; 20% gebruikt een airco. Te goede isolatie en gebrek aan schaduw zorgen er echter voor dat de woning opwarmt. Daarnaast hebben bewoners weinig mogelijkheden voor verkoeling buiten het huis. Geconcludeerd wordt dat oververhitting vraagt om een combinatie van maatregelen op gebieds-, gebouw- en gebruikersniveau.

Aanbevelingen op gebiedsniveau hebben betrekking op het vergroenen van de omgeving. Op gebouwniveau kunnen een duurzaam koud/warmte systeem, zonwering en directe vergroening rondom het gebouw bijdragen aan voorkoming van oververhitting. Tot slot kunnen gebruikers door gordijnen te sluiten, op de juiste momenten te ventileren en voldoende te drinken, zorgen voor voldoende verkoeling.

Hitteproef 2021/2022

Het Hitte Belevingsonderzoek dient als voorbereiding op de Hitteproef 2021 en 2022, waarvoor een RAAK-subsidie is aangevraagd. Wanneer de subsidie aanvraag voor de Hitteproef in 2021/2022 gehonoreerd wordt, zal - samen met de begeleidingsgroep van provincies, gemeenten en woningbouwcorporaties - een selectie van woningen gemaakt worden waar meetsensoren geplaatst worden voor aanvullende analyses.
 

Resultaten van het onderzoek

Bekijk via onderstaande button de resultaten van het ‘Hitte Belevingsonderzoek’.

Ga naar resultaten

 

Bekijk ook het nieuwsbericht: contrete richtlijnen voor een hittebestendige stad

Meer informatie over onze expertise op het gebied van klimaatadaptatie.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.