City Deal zet stedelijke klimaatadaptatie op landelijke agenda

Rijksoverheid, vijf steden, drie waterschappen en zeven (semi)private partners slaan handen ineen Op woensdagmiddag 9 maart ondertekenen negen publieke partners samen met zeven (semi)private samenwerkingspartners de eerste City Deal Klimaatadaptatie in Nederland. Doel van de City Deal is het vastleggen van de samenwerking tussen de partijen om te werken aan een beheersbaar stadsklimaat. Tauw was de regisseur bij de totstandkoming van deze City Deal met onder andere Rijksoverheid, waterschappen en de gemeenten Zwolle, Den Haag, Rotterdam, Gouda en Dordrecht.

Als deskundige op het gebied van klimaatbestendige steden begeleidt Tauw de ontwikkeling van de City Deal. Annemieke Nijhof, CEO van Tauw Group, zegt: “We werken dagelijks in steden aan het beheer en onderhoud van de leefomgeving. Ook hebben we kennis en ervaring opgedaan door onderzoek en projecten in Tilburg en Deventer. Deze kennis delen we graag met partners. Zij delen hun ervaringen weer met ons.”

Ervaring

Eerder stelde Tauw samen met de gemeente Tilburg een meerjarenstrategie vast met een concrete aanpak voor klimaatadaptatie in de stad. Daarnaast bracht het advies- en ingenieursbureau voor de gemeente Deventer in kaart waar hittestress en wateroverlast ontstaat bij extreme weersomstandigheden. Op basis van dit onderzoek zijn maatregelen genomen om de effecten van deze situaties te verkleinen. Partners van de City Deal Klimaatadaptatie profiteren van de kennis en ervaring uit deze en soortgelijke projecten.

City Deal

De betrokken partijen maken afspraken op het gebied van grote klimaatgerelateerde uitdagingen zoals warmte- en regenwatermanagement. Deze afspraken zijn vastgelegd in de zogenaamde City Deal, waardoor een platform voor innovatie en kennisdeling ontstaat. Nijhof ziet diverse uitdagingen voor steden: “Voorbeelden zijn hoe steden omgaan met zware regenval. Zo viel er vorig jaar een clusterbui op Goeree Overflakkee. Als diezelfde bui 30 kilometer noordelijker was gevallen, was een groot deel van Rotterdam ontwricht. Vorig jaar zomer stierven in Parijs 1.000 mensen als gevolg van de hitte. Het is dus belangrijk om de gevolgen van klimaatverandering te kennen en daarop te acteren.”

Voorbereiden op de toekomst

De samenwerkingspartners zoeken met elkaar naar oplossingen voor nieuwe problemen. Nijhof: “Het klimaat verandert. Dat is een feit. Hoe en hoeveel dat zal zijn, dat is de vraag. Voor dit moment is het onze taak om te zorgen dat we op de juiste manier omgaan met de gevolgen. We zien al dat de seizoenen steeds minder voorspelbaar verlopen. Langere tijden van droogte en meer natte periodes stellen steden en waterschappen voor vraagstukken die we niet eerder hebben opgelost. Door deze samenwerking kunnen we elkaar helpen om maatschappelijke én financiële schade in de toekomst te reduceren.”

Gebiedsontwikkeling

Klimaatbestendigheid lijkt voor veel steden nu nog een apart onderdeel van de agenda. De City Deal kerngroep pleit voor een geïntegreerde aanpak van klimaatbeheersing in de openbare ruimte. Nijhof: “Technieken en oplossingen hebben we voorhanden. Het is nu zaak om routines rondom werken in de openbare ruimten aan te passen. Bij het aanleggen van een weg of park en bij het bouwen van een serie nieuwe gebouwen moet je zorgen dat ze extreme regenval, lange perioden van droogte, hitte en kou kunnen opvangen of zelfs verminderen. Met de City Deals willen we juist daarover gezamenlijke afspraken maken om zo de leefbaarheid van onze steden te verbeteren voor de toekomst.”

Partners van de City Deal Klimaatadaptatie

De partners die de City Deal hebben ondertekend zijn: de gemeenten Den Haag, Dordrecht, Gouda, Rotterdam en Zwolle, de Rijksoverheid (ministerie van Infrastructuur en Milieu), de waterschappen Waterschap Drents Overijsselse Delta, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard en Hoogheemraadschap van Delfland. Partijen die met de ondertekenaars gaan samenwerken zijn: Ecoshape, Heijmans, BPD, Stichting Kennisland, Tauw, Netherlands Water Partnership en Rotterdam Centre for Resilient Delta Cities.

Tot juni 2016 kunnen andere partijen zich aansluiten bij deze City Deal.