Rioolwaterzuivering Bonaire moet koraalrif beschermen

Tauw speelt een belangrijke rol bij de realisatie van het project ‘Sewerage and sanitation system Bonaire’, waarbij riolering wordt aangelegd om het koraalrif te beschermen tegen ongezuiverde lozing.

Het zeewater rond Bonaire bevat een grote hoeveelheid voedingsstoffen, afkomstig uit afvalwater dat in zee terechtkomt. Dat heeft algengroei tot gevolg waardoor de koralen in de verdrukking komen. De grote hoeveelheid voedingsstoffen in het zeewater is niet alleen een probleem voor de koralen, maar voor het hele natuurlijke evenwicht onder water. Ook de groei van schadelijke bacteriën neemt toe, wat gevaarlijk kan zijn voor de volksgezondheid.

Het project komt voort uit een EU-programma en is een cofinanciering van USONA en het Nederlandse Ministerie van Verkeer en Waterstaat en omvat het aanleggen van 54 km vacuümriolering, het realiseren van 4 vacuümstations, een transportgemaal en een afvalwaterzuiveringsinstallatie met een capaciteit van circa 58 m3/h.

Tauw heeft al in een vroeg stadium in opdracht van MNO Vervat het ontwerp- en rekenwerk voor de zuivering verzorgd en is daarna ook gevraagd te ondersteunen bij het werktuigbouwkundige en elektrotechnische deel. De Nederlandse aannemers Flovac en Aan de Stegge en Elektro-installateur Mesc uit Curacao zijn verantwoordelijk voor het werktuigbouwkundige en elektrotechnische werk, Hydroplan voert de directie.

Contact persoon: Hans van der Kramer