Samen de diepte in: aan de slag met ondergrond en Omgevingswet

Voor het Uitvoeringsprogramma Convenant Bodem en Ondergrond (UP) werken Tauw, RoyalHaskoningDHV en Witteveen+Bos aan het kennisproject ‘Samen de diepte in - bodem en ondergrond in de Omgevingswet’. In anderhalf jaar tijd doen wij ervaring op en delen we kennis over de plek van bodem en ondergrond in de omgevingsvisies en bij het realiseren van ambities en maatschappelijke opgaven in de fysieke leefomgeving.

De kern van onze aanpak is Doen, Leren, Opschalen: we gaan in regio’s aan de slag om een stap te zetten in de bodemaanpak, verzamelen de geleerde lessen en maken deze lessen landelijk beschikbaar.

Vier vragen centraal

Het doel van dit project is om antwoord te geven op de vier onderzoeksvragen met betrekking fot:

  1. Inzicht krijgen in de opgaven van decentrale overheden en wat zij nodig hebben om deze opgaven te kunnen realiseren
  2. Uitzoeken welke informatie, tools et cetera er al beschikbaar zijn
  3. Bovenstaande inzichten aansprekend en praktisch toepasbaar maken
  4. Breed in Nederland delen van kennis, inzichten, ervaringen, vervolgvragen en conclusies

 

 

Zes regio’s als proeftuin

Het project start als proeftuin in de regio’s Twente, Midden- en West-Brabant, Zaanstad, Drenthe, Gelderland en Zuid-Holland. Door de transformatie van het werkveld ‘bodem’ van sectoraal (verontreiniging of archeologie) naar integraal (ondergrond als onderdeel van de fysieke leefomgeving) ontstaat een andere aanpak waar bestuurders, ambtenaren, burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties mee te maken krijgen. In de regioprojecten zoeken we nadrukkelijk de verbinding tussen de verschillende werkvelden, partijen en maatschappelijke opgaven. Concrete onderwerpen zijn ‘ondergrond en de omgevingsvisie’, ‘nieuwe rolverdeling van bodemtaken bij de overheden’ en ‘rol van de ondergrond bij klimaatadaptatie en energietransitie’.

De lessen gaan we delen

De lessen die we leren, delen we onder meer binnen onze adviesbureaus, bij overheden in de regio’s en in het onderwijs. De kennis en ervaringen gaan we ook landelijk delen met professionals van bedrijven en overheden. We organiseren bijeenkomsten, zetten een online leeromgeving op en hebben een LinkedIn groep gemaakt voor discussies en aankondigingen van onze bijeenkomsten.

Meer weten of mee doen?

Wilt u meer weten of aansluiten als partner? Laat het ons weten! Neem contact op met Martijn Mekkink (Tauw, 06 11309361 ), Marco Vergeer (RoyalHaskoningDHV, 06 510 88 337), of Willem Hendriks (Witteveen+Bos, 06 10 94 74 02)

 

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.