Sanering asbesthoudende voegenkit in riolering vanaf nu mogelijk onder voorwaarden risicoklasse 1 (SMA-rt)

Eind april (2022) werd bekend dat de aanvraag vanuit RIONED - voor het veilig verwijderen van asbesthoudende kit in de riolering onder een lagere risicoklasse (SMA-rt 1) - is goedgekeurd. Deze werkzaamheden vielen voorheen onder de strengere voorwaarden van risicoklasse 2. Wat betekent dit?

26 mei 2022

Over asbesthoudende kit in rioleringselementen

Rond de jaren ’50 en ’60 werd voegenkit voor onderandere rioleringselementen vermengd met een kleine hoeveelheid asbest. Dit werd gedaan om de voegenkit te versterken en om de verwerkbaarheid te verbeteren. Vanaf de jaren ’70 werd overgaan op het toepassen van rubberringen om waterdichte verbindingen te creëren.

Welk voordeel brengt de nieuwe wijziging met zich mee?

Veel rioleringselementen beschikken nog over asbesthoudende voegenkit. Eind april werd bekend dat het veilig verwijderen hiervan vanaf nu mag worden uitgevoegd volgens de voorwaarden van risicoklasse 1. Deze beslissing zorgt ervoor dat vervanging van de riolering nu tegen lagere kosten kan worden uitgevoerd.

Werkinstructie

Stichting RIONED heeft een uitgebreide werkinstructie opgesteld, waarin staat omschreven hoe rioleringselementen met asbesthoudende moffenkit op veilige wijze verwijderd kunnen worden. De werkinstructie is te vinden via de volgende link: https://www.riool.net/werkinstructie-verwijderen-van-rioleringselementen-met-asbesthoudende-voegenkit-.

Aan het toepassen van deze werkinstructie zit een belangrijke voorwaarde verbonden, namelijk dat uit de asbestinventarisatie moet blijken dat het gehalte asbest in de voegenkit uit maximaal 10% serpentijn of 2% amfibool bestaat. Zijn de gehaltes hoger? Dan dient de verwijdering alsnog in risicoklasse 2 uitgevoerd te worden.

TAUW kan u hierbij ondersteunen!

Gaat u als gemeente of bedrijf aan de slag met werkzaamheden aan de riolering?  Dan ondersteunen wij u hier graag bij. TAUW heeft inmiddels ruime ervaring op het gebied van asbestinventarisaties gericht op moffenkit in rioleringselementen. Onze adviseurs beschikken over jarenlange ervaring en kunnen u ondersteunen in de gehele asbestketen. Van asbestinventarisaties tot risicobeoordelingen of door begeleiding te bieden bij een asbestsanering.  

  

Heeft u een vraag over dit nieuwsbericht?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.