Sanne de Groot Techniektalent 2023

TAUW heeft veel top talenten in huis. Wij zijn supertrots dat De Ingenieur senior adviseur duurzame leefomgeving Sanne de Groot heeft benoemd als een van de vijftien meest belovende ingenieurs van 2023!

13 januari 2023

Duurzaamheids als levensmotto 

Dankzij haar kennis, social skills en enthousiasme heeft Sanne ervoor gezorgd dat duurzaamheid nóg hoger op de agenda komen te staan binnen uiteenlopende projecten die TAUW uitvoert voor verschillende opdrachtgevers. 

Ze brengt vanuit een strakke, maar persoonlijke procesbegeleiding stakeholders bij elkaar, weet ze te inspireren om een zo hoog mogelijk duurzaamheid ambitie neer te zetten voor de opgave. Sanne inspireert collega's, opdrachtgevers en andere betrokkenen om te verduurzamen en gaat vanuit een open dialoog met hen het gesprek om verder te verduurzamen. Maar dit altijd op een respectvolle wijze met ruimte voor dialoog.

Ook binnen onze organisatie werkt ze aan bewustwording op gebied van duurzaamheid. Zo is ze één van de duurzaamheidsambassadeurs binnen de organisatie en voert ze regelmatig ‘klimaatgesprekken’ met collega’s. Hierbij wordt in workshopvorm gekeken hoe mensen op een laagdrempelige manier klimaatvriendelijkere keuzes kunnen maken.

Binnen ons internationale advies- en ingenieursbureau is Sanne actief betrokken, vanuit inhoud en proces, bij verduurzamingsvraagstukken. Zo speelde zij een belangrijke rol in het tot stand komen van en de recente redesign van het TAUW Group Sustianability Program. Met dit programma herijken en verhogen wij onze duurzame ambities en het tempo waarin wij deze willen realiseren. 

Wat haar daarin zo bijzonder maakt, is dat ze de wereldwijde klimaatproblematiek weet door te vertalen naar kleinere en overzichtelijke doelen voor de organisatie en is daarbij persoonlijk betrokken. Ze bijt zich vast in het idee, werkt het verder uit, toont durf en weet critici met goede argumentatie te overtuigen van het nut. In andere gevallen, zoals bij de Aanpak Duurzaam GWW en het voeren van klimaatgesprekken, is zij de ‘katalysator’; een kartrekker die zelf het goede voorbeeld geeft en anderen meeneemt, enthousiasmeert en coacht. Met andere woorden: op Sanne kun je duurzaam bouwen!

Stichting KlimaatGesprekken

Daarnaast is ze voorzitter van Stichting Het Lachende Paard, een stadsboerderij in Utrecht. Hier heeft ze met veel intrinsieke motivatie gewerkt aan het opzetten en onderhouden van deze bijzondere plek die verbinding brengt tussen mensen en natuur, waarde levert voor de vrijwilligers die er werken en bezoekers die langskomen en de dieren die er wonen.

Lees meer over de techniektalenten van 2023 

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.