SBNS en Tauw sparen oude lindebomen bij sanering NS-terrein

Tauw heeft dit voorjaar in opdracht van de Stichting Bodemsanering NS een bodemsanering begeleid op het NS-terrein in Zwolle. Ogenschijnlijk een routineklus, maar vanwege de aanwezigheid van 14 oude lindebomen werd er geen kapvergunning afgegeven. Stichting Bodemsanering NS kwam met een creatieve oplossing waarbij gesaneerd kon worden met behoud van de bomen. In plaats van traditioneel ontgraven is de ondermeer met asbest verontreinigde grond weggezogen. Om deze werkwijze mogelijk te maken heeft Tauw een werkprotocol opgesteld en zorggedragen voor de (milieukundige) begeleiding.

Saneringsplan

Het saneringsplan bestond uit het afgraven van de verontreinigde laag tot een diepte van ongeveer 1 meter onder het maaiveld en voor de aanwezige bomen was een kapvergunning aangevraagd. De gemeente kon echter geen kapvergunning afgeven omdat de 14 oude lindebomen onderdeel uitmaken van de karakteristieke structuur van de stad, waardoor ze zijn aangemerkt als ‘waarden van dorps- en stadschoon’. Hierdoor kon de gewenste afgraving bij de bomen niet worden bereikt.

Duurzaam alternatief

Stichting Bodemsanering NS heeft in samenspraak met Tauw en de aannemer deze aanpak verder uitgewerkt zodat de bomen duurzaam behouden konden worden. Hierbij is de verontreinigde grond binnen de kroonprojectie* tot een acceptabele diepte van circa 50 centimeter afgezogen. ‘Dankzij deze werkwijze konden we het wortelpatroon goed in beeld brengen zodat we beschadigingen aan de wortels konden beperken en toch zoveel mogelijk grond konden saneren’, aldus Peter te Morsche, bomenspecialist bij Tauw.

Schade aan wortels kan de stabiliteit op korte en lange termijn in gevaar brengen. De vrijgekomen wortels zijn kort na het afzuigen afgedekt met schone teelaarde om uitdroging te voorkomen. Omdat een verdichte bodem voor bomen desastreuze gevolgen kan hebben, is na afronding van de werkzaamheden de verdichting van de teelaarde gecontroleerd.

* Toelichting
Uitleg begrip Kroonprojectie:
Bij kroonproject wordt de rand van de kroon op de grond geprojecteerd. De kroonprojectie (en meestal nog een meter daarbuiten) geldt als de zone waarin zich gewoonlijk de meeste wortels bevinden. Het is dus schadelijk voor de boom om binnen die zone te graven.


Contact persoon: Peter te Morsche