Schade veerstoep Pannerden te hoog ingeschat

De schade aan de veerstoep aan de Pannerdense kant van de pont Doornenburg-Pannerden is minder hoog dan de gemeente Rijnwaarden stelt. Het herstel zal circa 80.000 euro kosten, een bedrag dat bijna 200.000 euro lager ligt dan de gemeente claimt.

De veerstoep voldoet na de herinrichting in 2011 niet aan de verwachtingen van de gemeente en de eigenaar van de pont. De gemeente Rijnwaarden heeft Tauw, verantwoordelijk voor het ontwerp, hiervoor aansprakelijk gesteld en claimt een schadevergoeding. Twee expertisebureaus, een ingeschakeld door de gemeente en een door Tauw, hebben gezamenlijk gekeken naar de kosten voor de verbetering van de veerstoep.

Duurzaam herstel

Het herstel zit in wezen enkel in het verwijderen van het asfalt waarmee de veerstoep in het voorjaar van 2011 is verlengd. Met de uitvoering in beton is de veerstoep weer duurzaam op orde. Dit herstelplan kan op zeer korte termijn gerealiseerd worden en kent een kostenraming van circa 80.000 euro. Dat is bijna 200.000 euro minder dan de gemeente claimt. Een volledig nieuwe veerstoep, zoals de gemeente voorstaat, is overbodig.

Negatieve publiciteit

Tauw heeft deze uitvoering in beton ook voorgesteld maar op aandringen van de gemeente is destijds gekozen voor een uitvoering in asfalt. Tijd en kosten waren hiervoor de belangrijkste redenen; de veerpont mocht niet een hele week uit de vaart zijn. In de publiciteit die inmiddels is ontstaan om de veerstoep spreekt de gemeente, wellicht om redenen van politieke aard, van ‘grof nalatig handelen’ en ‘een weinig coöperatieve houding’ van Tauw. Daarmee miskent de gemeente de eigen keuze voor een uitvoering van de veerstoep in asfalt.

Aansprakelijkheid

Tauw daarentegen geeft aan zeer goede gronden te hebben waarom het bureau niet voor alle kosten  opdraait. In het contract dat met de gemeente werd afgesloten, is overeengekomen dat Tauw slechts voor een beperkt deel van eventuele schade is aan te spreken. De gemeente negeert deze voorwaarden, en ook over de aanpak van de verbetering komen beide partijen niet meer tot overeenstemming. Zo gaan de gemeente en de eigenaar van de pont niet in op een voorstel om de oplossing in andere richtingen te zoeken, zoals een aanpassing van de laadklep van de pont.

Arbitragezaak

Vorige week besloot de gemeente de kwestie aan de Raad van Arbitrage voor de Bouw voor te leggen. Deze heeft nu het laatste woord. Een definitieve uitspraak zal nog wel ruim een jaar op zich laten wachten.

Contact persoon: Henry Raben