Schetsontwerp voor Rijnhavenpark in Rotterdam

Landschapsbureau Michael Van Valkenburgh Associates (MVVA) uit New York heeft de selectie gewonnen om een ontwerp te maken voor het toekomstige Rijnhavenpark in Rotterdam. TAUW en OKRA landschapsarchitecten ondersteunen MVVA in dit proces.

10 juni 2021

MVVA maakt de komende maanden een schetsontwerp voor het hele Rijnhavenpark: een park op, aan en rond het water (zie bijgevoegde impressie vanuit het eerder opgestelde Masterplan). Straks moet je het water gemakkelijk kunnen benaderen en het gewoon kunnen aanraken, het groen van het park moet verleiden om te wandelen en als je wilt kun je lekker ontspannen op het strand of sporten in het park.

<Beeld: Toekomstvisie Rijnhaven gezien vanaf de Nieuwe Maas; illustratie: Barcode Architects>


Nederlandse partners

MVVA wordt bij dit proces ondersteund door twee Nederlandse partners, TAUW en OKRA. De keuze van MVVA om met twee Nederlandse partners in te schrijven, heeft er mede aan bijgedragen dat de gemeente Rotterdam de opdracht aan MVVA heeft gegund. Zowel TAUW als OKRA zijn bekend in de regio en met de gemeente Rotterdam.

 

Rolverdeling

OKRA helpt MVVA bij het schetsontwerp, rekening houdend met belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp in Rotterdam, onder andere vanuit de Nederlandse wetgeving en lokaal beleid bezien. Het draagt bij dat het schetsontwerp van MVVA én het gewenste internationale karakter heeft én past binnen de wensen van Rotterdam.

TAUW toetst gedurende het proces het schetsontwerp op technische haalbaarheid. Denk aan aspecten zoals draagkracht van de ondergrond, ontwerp van de constructies, getijderange, dempen van golven, sedimentatie en erosie van het strand en het invangen van drijfvuil. Dit gebeurt op basis van bestaande onderzoeken, expert judgement en gebiedskennis van de binnenhavens in Rotterdam, opgedaan vanuit projecten als Stadspark Maashaven en het programma Rivier als Getijdenparken.

<Beeld: Impressie mogelijke uitwerking gebiedsontwikkeling Rijnhaven; illustratie: Masterplan Rijnhaven>

 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.