Shoreliner vangt plasticsoep in haven Stavoren

Op 3 mei wordt in opdracht van de gemeente Súdwest-Fryslân het door Tauw ontwikkelde plasticafvangsysteem ‘Shoreliner 2.0’ in de haven van Stavoren geïnstalleerd om drijfvuil af te vangen. Wethouder Erik Faber zal de officiële ‘opening’ van de Shoreliner verrichten.

De haven van Stavoren heeft de Blauwe Vlag, een internationale milieuonderscheiding die jaarlijks wordt toegekend aan stranden en havens die aantoonbaar schoon en veilig zijn. Om dit zo te houden was de havenmeester van Stavoren dagelijks afval aan het ruimen op het steile basalt en stortstenen talud. Dit behoort nu tot het verleden; de Shoreliner vangt het drijfvuil af voordat dit het talud bereikt. Het drijfvuil wordt periodiek met een kraan uit de opvangunit van de Shoreliner verwijderd.

Met de installatie van de Shoreliner draagt de gemeente niet alleen bij aan de zwerfafvalproblematiek in de haven, maar ook aan de strijd tegen de wereldwijde plasticsoep.

(Doorontwikkeling) Shoreliner

Het water in zeehavens is vaak sterk vervuild. Drijfvuil hoopt zich op langs de oevers. De Shoreliner is een drijvende geleider met een doek die tot een halve meter in het water reikt. Deze drijver vangt het (plastic) drijfvuil en microplastics af en geleidt het naar een opvangunit.

Voor de Shoreliner in Stavoren heeft Tauw - op basis van de ervaringen met de Shoreliner in de Rotterdamse Lekhaven - enkele verbeteringen in het ontwerp doorgevoerd en deze samen met de partijen Buitink Technology uit Duiven en van Kaam uit Zaanstad verder uitgewerkt. Het gehele traject van ontwerp, vergunningaanvraag en uitvoering was in handen van Tauw. De Shoreliner is mede tot stand gekomen door de financiële bijdrage vanuit de Tauw Foundation.

Inmiddels hebben we ook opdracht gekregen van de gemeente Schiedam om een Shoreliner te ontwerpen voor het nieuwe getijdepark in de Wilhelminahaven. Schie TV heeft hier een uitzending aan gewijd.

Meer informatie over de Shoreliner in Stavoren

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.