TAUW op Springtij 2023: Van Inspiratie naar Actie

Van woensdag 20 tot en met vrijdag 22 september komen honderden professionals samen op Terschelling om gezamenlijk de duurzame transitie vorm te geven. Onder de deelnemers bevinden zich vertegenwoordigers van bedrijven en overheden die een verschil willen maken voor een duurzamer Nederland. Springtij belooft inspiratie, samenwerking en concrete acties. TAUW is niet alleen deelnemer, maar ook een bewuste partner die actief betrokken is bij de organisatie van dit evenement.

19 september 2023

Springtij, recht in onze TAUW Group Ambition

TAUW op Springtij 2023De overgang naar een duurzame toekomst vereist gezamenlijke inspanningen en samenwerking op alle niveaus. Daarom is TAUW ook dit jaar aanwezig bij Springtij, een driedaags forum dat als doel heeft oplossingen te vinden voor de uitdagingen waar Nederland en onze planeet voor staan. Dit jaar staat Springtij onder het motto "De tijd is aan ons, laten we durven", met als centrale thema's meer integratie, verdieping en minder vrijblijvendheid. TAUW heeft zich voorgenomen om concrete stappen te zetten en een leidende rol te spelen in de overgang naar een duurzamere wereld, met focus op klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. Springtij biedt een uitgelezen kans om deze rol te vervullen.

Bijdrage van TAUW aan Springtij

Springtij (h)erkent de impact die we willen creëren en daarom biedt TAUW, in verschillende rollen, een actieve bijdrage aan de organisatie van Springtij. Wij bieden onze expertise en ervaring aan om anderen te helpen bij de transitie naar duurzaamheid.

Co-CEO Henrike Branderhorst bespreekt met andere bestuurders aan de Bestuurstafel van Springtij hoe duurzaamheid op managementniveau behandeld kan worden en hoe dit vertaald kan worden naar concrete afspraken in organisaties.

Anno Drenth, projectleider voor TAUW, is verantwoordelijk voor het spoor "Verduurzamen Wijken" in de gebouwde omgeving. Hier zullen 50 deelnemers samenwerken om efficiëntere ketensamenwerking te bereiken en ambitieuzere doelen te stellen.

Andere TAUW-deelnemers aan Springtij zijn Sanne de Groot en Annette Haselhoff. Zij zullen actief bijdragen aan sessies over respectievelijk overheden, industrie en bodem- en waterbeheer.

TAUW kijkt enthousiast uit naar Springtij en is vastbesloten om samen met andere deelnemers een positieve impact te maken op de toekomst.

Voor meer informatie over Springtij en het programma waar TAUW aan bijdraagt, kun je terecht op Springtij 2023.

Meer weten over TAUW op Springtij 2023?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.