Steun voor nationaal duurzaamheidsakkoord beton

Op 9 februari 2016 heeft William van Niekerk (lid raad van bestuur) namens Tauw bij het nationale betonontbijt zijn steun uitgesproken voor een nationaal duurzaamheidsakkoord beton. Als kennispartner en schakel in de betonketen wil Tauw zijn kennis over materialen en materiaalgebruik inzetten om mee te helpen de doelstellingen van het duurzaamheidsakkoord te realiseren.

Duurzaamheidsakkoord

Het akkoord moet leiden tot een verduurzaming van de betonketen. Het einddoel is het volledig sluiten van de kringloop. Speerpunten in het duurzaamheidsakkoord zijn een gesloten betonketen en CO2-reductie. Een gesloten betonketen wil zeggen dat de toeslagmaterialen (traditioneel zand en grind) worden vervangen door toeslagmaterialen zoals betonpuin dat is vrijgekomen bij de sloop van betonnen constructies.

In praktijk

Om de afgesproken doelstellingen te behalen, adviseert Tauw verschillende partijen rondom het gebruik van beton. Bijvoorbeeld:

  • opdrachtgevers met betrekking tot hergebruik van grondstoffen
  • bestekschrijvers en systemengineers bij het omschrijven van eisen inzake de samenstelling van beton
  • aannemers bij de toepassing van beton met gerecyclede grondstoffen

Bij recente projecten van Tauw (zoals onder andere de bouw van de fiets- en sloepenonderdoorgang Wiarda bij Leeuwarden, uitgevoerd in opdracht van Jansma Drachten) bleek het relatief eenvoudig te zijn om 20% van het grind te vervangen door gebroken betonpuin. Pas bij betonmengsels waarvan het grove toeslagmateriaal voor meer dan 50% uit betongranulaat bestaat dient de constructieberekening hierop aangepast te worden.

Foto door Sebastiaan te Burg