Stresstest moet gemeenten klimaatbestendig maken

Alle Nederlandse gemeenten moeten uiterlijk in 2019 een stresstest uitvoeren om inzicht te krijgen in hun kwetsbaarheid voor de gevolgen van klimaatverandering. Dat staat in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat op 19 september werd aangeboden aan minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu.

Nederland krijgt steeds vaker te maken met de gevolgen van hevige regelval, uitzonderlijke droogte, hitte en overstromingen. Dat levert risico’s op voor onze economie, gezondheid en veiligheid. Met het Deltaplan moet ons land zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering.
Door de klimaatverandering is een omslag in denken nodig. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkeling worden.

Tauw biedt advies om de ruimtelijke inrichting klimaatbestendig te maken. Onze werkwijze is afgestemd op de stappen uit de Handreiking Stresstest Klimaatbestendigheid van het Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie.

Edwin van der Strate, klimaatmanager bij Tauw: “Klimaatdoelen worden bereikt door te werken aan bewustzijn en inzicht in relevante risico’s, kansen en bedreigingen (weten) en het vervolgens bepalen van ambities, middelen en strategieën (willen). Maar waar het uiteindelijk om gaat is de verankering in de uitvoering (werken). Wij zijn al 10 jaar actief met het in kaart brengen van klimaateffecten voor gemeenten. Onze tools vormen de basis om tot een gestandaardiseerde stresstest en kwetsbaarheidsscan te komen, met praktische oplossingsrichtingen.” 

Klimaattools die wij hiervoor gebruiken zijn:

  • WOLK: De Wateroverlastlandschapskaart (WOLK) van Tauw is het meest effectieve instrument om inzicht te krijgen in de waterhuishouding tijdens een periode van hevige neerslag. Bekijk het voorbeeld in Deventer
  • Hittestress: De hittekaarten die Tauw samen met WUR/TNO/Deltares heeft ontwikkeld tonen waar de échte hotspots in steden zich bevinden tijdens zeer warme dagen. Bekijk het voorbeeld in Deventer
  • Droogtestress: De quickscan droogtestress combineert in drie korte stappen de verwachte klimaatverandering met een gebiedsanalyse van het water- en groensysteem.

Meer informatie over onze expertise op het gebied van Klimaatbestendig inrichten.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.