Succesvol onderzoek alternatieve slibverwerking met ongebluste kalk

De eindverwerking van zuiveringsslib is momenteel een grote zorg van de Nederlandse waterschappen. De verwerking van slib kost veel energie, is kostbaar en er is weinig tot geen mogelijkheid om grondstoffen te hergebruiken. Daarnaast is er op dit moment een tekort aan slibverwerkingscapaciteit waardoor slib van de waterschappen moet worden gestort. Nieuwe verwerkingsroutes voor slib zijn gewenst en daarom heeft de STOWA aan Tauw gevraagd om het alternatieve slibverwerkingsproces MID MIX te onderzoeken.

31 januari 2020

Slibverwerking met MID MIX

MID MIX is tien jaar geleden ontwikkeld door het Kroatische bedrijf Astra Engineering International en is een alternatieve manier om zuiveringsslib te verwerken. Ontwaterd zuiveringsslib wordt onder specifieke condities in contact gebracht met ongebluste kalk, waardoor water verdampt en een wit poederachtig eindproduct ontstaat: Neutral. Neutral kan worden gebruikt als toeslagstof in beton en voor bodemstabilisatie. Een bijkomend voordeel is dat er na het slibverwerkingsproces geen reststof of as overblijft, waardoor het potentiele duurzaamheidsvoordelen biedt op de gangbare slibeindverwerking. In meerdere Europese landen staan op dit moment werkende installaties.

Pilot met slib van vier waterschappen

MID MIX is door Van Slib grondstof Maken (VGSM) naar Nederland gebracht. In de periode november 2018 tot en met maart 2019 hebben bij vier waterschappen pilotinstallaties met slib gedraaid. Tauw heeft dit onderzoek in opdracht van de STOWA begeleid.

Joost van den Bulk is namens Tauw bij het onderzoek betrokken en vertelt: “Hoewel de pilot niet continue in bedrijf is geweest, heeft het onderzoek veelbelovende resultaten opgeleverd. De techniek moet nu op grote schaal worden uitgerold om zich te bewijzen op Nederlands slib. De toepasbaarheid van de geproduceerde Neutral als hoogwaardige bouwstof is daarbij van cruciaal belang. Ik ben zeer benieuwd hoe deze techniek zich in Nederland gaat ontwikkelen.”

Tijdens de pilot is de techniek succesvol toegepast. Ook alle, tijdens de pilot geproduceerde Neutral, is verkocht aan diverse partijen en toegepast in de bouw.  De investeringen zijn relatief beperkt en het proces is eenvoudig op te schalen. De techniek is flexibel in te zetten en kan in potentie veel waterschappen helpen om de tekorten in de slibverwerkingscapaciteit op te vangen.

Mladen Filipan van VSGM zegt over de pilot: “In Nederland hebben we nu de tweede generatie van het proces getest. Meerdere waterschappen zijn geïnteresseerd en hebben samen met de STOWA de handen ineen geslagen om het proces verder te onderzoeken. Met deze resultaten in de hand hoop ik dat er dit jaar op twee of drie plekken wordt gestart om waterschapsslib volgens deze methode te verwerken.”

Slib(eind)verwerking

De slibcrisis en klimaatverandering zorgen voor heel wat beweging in de slib(eind)verwerking. Op dit moment worden er vele nieuwe slibverwerkingstechnologieën getest om het capaciteitsprobleem op te lossen en tegelijk bij te dragen aan een duurzame leefomgeving. Ook de toegewijde adviseurs van TAUW doen volop mee aan deze ontwikkelingen.

Lees meer 

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.