Succesvolle seminars Thermische In Situ Bodemsanering Frankfurt en Parijs

Tauw heeft in april samen met Krüger uit Denemarken en Terratherm uit de USA twee seminars georganiseerd over thermische bodemsanering, één in Königstein nabij Frankfurt en één in Parijs. De ongeveer 30 klanten die de seminars bezochten, waren zeer enthousiast over de mogelijkheden van thermische bodemsanering als kosteffectieve techniek.

Thermische sanering betreft het verwarmen van de bodem en het verwijderen van gemobiliseerde verontreinigingen die vervolgens worden gereinigd of opgeslagen. Thermische technieken zijn geschikt voor de sanering van een groot scala aan organische verbindingen in elk bodemtype.

Terratherm, Krüger en Tauw organiseren al sinds 2010 seminars om klanten te voorzien van informatie over thermische in situ bodemsanering. In navolging op eerdere seminars in Denemarken, Nederland, België en Italie, waren de seminars dit jaar georganiseerd voor klanten (van multinationals tot overheden) in Duitsland en Frankrijk.

Seminars Frankfurt en Parijs

Doel van het seminar is om klanten inzicht te geven in de mogelijkheden van thermische technieken. En wellicht nog belangrijker: ervoor zorgen dat zij de juiste vragen weten te stellen wanneer een in situ thermische sanering wordt voorgesteld als potentiële aanpak van hun sites.

De deelnemers zijn - naast de basisprincipes van de verschillende thermische technieken - geïnformeerd over verschillende soorten verontreinigingen die aanwezig zijn in verschillende bodemtypes (zand, klei, veen, sterk gelaagde bodems, gesteenten), variërend van vluchtige laagkokende organische verbindingen (zoals Per en Tri) tot aan hoogkokende persistente stoffen als dioxines. Daarbij zijn ook de kostaspecten, de performance en de onzekerheden die samengaan met het ontwerp en de uitvoering van de verschillende technieken uitvoerig bediscussieerd.
Thermische in situ sanering is een niche in de bodemsanering, Tauw is een belangrijke speler in dit veld.

Contact persoon: Emile Marnette