SUPERLOCAL wint Waterinnovatieprijs in categorie circulaire economie

Het SUPERLOCAL-project in Kerkrade heeft de Waterinnovatieprijs 2018 gewonnen in de categorie circulaire economie. Het project heeft als doel om in een wijk van 125 woningen de waterkringloop zo volledig mogelijk te sluiten. Tauw is intensief betrokken geweest bij de totstandkoming van dit concept.

De Waterinnovatieprijs wordt elk jaar uitgereikt aan innovatieve waterprojecten die toepasbaar zijn binnen de taken en verantwoordelijkheden van waterschappen. Er kon worden ingeschreven op de categorieën Waterveiligheid, Schoon Water, Voldoende Water en Circulaire Economie. Circulaire economie was dit jaar nieuw en kreeg extra aandacht, gezien de ambities van de waterschappen om het waterbeheer duurzamer te maken, materialen te hergebruiken en grondstoffen terug te winnen.

SUPERLOCAL-project

De jury kroonde het SUPERLOCAL-project in Kerkrade tot winnaar in de categorie circulaire economie. Het concept heeft als doel om in een wijk van 125 woningen de waterkringloop zo veel mogelijk te sluiten. Regenwater wordt opgevangen, gebufferd en gezuiverd tot drinkwater. Afvalwaterstromen worden gescheiden, zwart water wordt vergist tot meststof en het grijze water wordt gezuiverd tot waswater. Daarnaast zijn er buffers voor de opvang van regenwater bij wateroverlast en om te voorzien in water tijdens droge perioden.

Dit concept is tot stand gekomen door een intensieve samenwerking tussen Waterleidingmaatschappij Limburg (WML), gemeente Kerkrade, HEEMwonen en Waterschapsbedrijf Limburg (WBL). Dit heeft geleid tot de realisatie van een duurzaam totaalconcept, waarbij de gehele waterketen is opgenomen. Hiermee is een integrale klimaatadaptieve wijk ontstaan met een positieve impact op de omgeving.

Tauw is sinds de start in 2016 betrokken geweest bij de totstandkoming van het concept. Zo hebben we onder andere een business case uitgevoerd naar de mogelijkheden van een gesloten waterkringloop op de thema’s energie, grondstoffen en maatschappij en deze getoetst op haalbaarheid. Vervolgens is op basis van de resultaten gezamenlijk een optimalisatievariant uitgewerkt die tot het uiteindelijke concept heeft geleid. 

Momenteel wordt de realisatie voorbereid. De planning is dat in 2020 de eerste woningen worden aangesloten.


(Klik op onderstaande afbeelding voor vergroting)

Meer informatie?

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.