Symposium Climate Adaptation Northern Netherland: Tauw verzorgt lezing over klimaat en stad

Op 17 oktober 2018 vindt in Groningen het symposium ‘Climate Adaptation in Northern Netherland’ plaats. Climate Initiative Noord Nederland (NETWERK) is een initiatief van de gemeente Groningen, Waterschap Hunze en Aa’s, provincie Groningen, Hanze Hogeschool Groningen en Tauw. Dit netwerk komt naast het Global Center on Adaptation in Groningen te staan en zal zich richten op de klimaatopgaven in Noord Nederland.

Het klimaat verandert en deze verandering heeft invloed op ons leven. Niet alleen wereldwijd, maar ook lokaal in Noord Nederland. De urgentie van deze kwestie is reeds merkbaar. Afgelopen zomer hadden we te maken met bovengemiddelde temperaturen, aanhoudende droogte en heftige lokale regenval.

Wereldwijd werken onderzoekers, overheden, bedrijven en instituties aan innovatieve maatregelen die nodig zijn om klimaatverandering af te weren. Het Global Centre on Adaptation, gehuisvest in Groningen en Rotterdam, werkt als een solution-broker en brengt verschillende stakeholders samen om versnelling te brengen in de mondiale taken omtrent klimaatadaptatie. Ook in de Noordelijke provincies werken verschillende partners samen aan het onderwerp, georganiseerd in het Climate Initiative Northern Netherlands.

Programma
Dit symposium geeft inzicht in de kennis en ervaring die aanwezig is in Noord-Nederland. Experts van de noordelijke kennisinstellingen, overheden en bedrijven laten u zien aan welke klimaatvraagstukken zij momenteel werken en hoe zij bijdragen aan een klimaatbestendige samenleving.

Het middagprogramma bestaat uit verschillende deelsessies met presentaties over:
•    Klimaat en gedrag
•    Klimaat en de stad
•    Klimaat en landbouw
•    Klimaat en water
•    Klimaat en gezondheid

Tauw presentatie 'Klimaat en de stad'
Jeroen Kluck en Floris Boogaard van Tauw geven elk (in twee deelsessies) een presentatie over klimaat en de stad:
Klimaatverandering breng in stedelijk gebied bijzondere uitdagingen zich mee. Door de dichte bebouwing en grote hoeveelheid bebouwd oppervlak zijn de effecten van klimaatverandering in stedelijke gebied duidelijker aanwezig dan in het buitengebied. Steden warmen sneller op en koelen langzamer af; daarnaast is er eerder sprake van wateroverlast. Ruimte is schaars waardoor er verschillende belangen op een relatief klein oppervlakte verenigd moeten worden. Deze sessie gaat dieper in op de uitdagingen die klimaatverandering in de stad met zich meebrengt.

Global Commission on Adaptation
Voorafgaand aan het symposium reikt de Rijksuniversiteit Groningen de Zuid-Koreaanse diplomaat en voormalig VN-secretaris-generaal Ban Ki-Moon een eredoctoraat uit. Op initiatief van Nederland is een nieuwe internationale klimaatcommissie van start gegaan. Deze Global Commission on Adaptation gaat landen wereldwijd overtuigen zich te wapenen tegen de gevolgen van klimaatverandering. Ban Ki-Moon geeft  samen met Bill Gates (Bill & Melinda Gates Foundation) en Wereldbank CEO Kristalina Georgieva leiding aan deze commissie.

Meer informatie over symposium, waaronder het uitgebreide programma, is te vinden op de website van Groningen Climate initiative.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.

Meer informatie?