Taskforce Bouw geeft aftrap voor De Bouwagenda

 

De Taskforce Bouw - bestaande uit vooraanstaande vertegenwoordigers van bedrijven, overheid en kennisinstellingen - heeft op vrijdag 13 januari op De Bouwcampus in Delft officieel de aftrap gegeven voor het ontwikkelen en uitvoeren van De Bouwagenda: een meerjarig programma bedoeld om de bouw- en infrasector klaar te stomen voor de toekomst. Annemieke Nijhof, CEO bij Tauw, maakt deel uit van de Taskforce.

 

De Taskforce Bouw is opgericht om de sector te helpen bij verduurzaming. Voormalig VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes trekt de kar en heeft een helder doel: komende voorjaar moet er een eerste versie van de Bouwagenda zijn.

Ambities

Afgelopen november presenteerden ministers Kamp, Schultz van Haegen en Blok het plan voor de Bouwagenda. Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen, gemeenten en provincies beoogt het kabinet met De Bouwagenda voor 2017-2021 de bouwsector te versterken en oplossingen te bieden voor maatschappelijke uitdagingen als het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden, en effectiever gebruik van grondstoffen. Ook moet de agenda richtlijnen geven met betrekking tot een toekomstbestendige infrastructuur en het integreren van ICT- en datatoepassingen in de bouw. Na het opstellen van de Bouwagenda gaat de Taskforce ook zorgen voor de uitvoering ervan.

Samenstelling Taskforce

De Taskforce Bouw bestaat uit de volgende personen: Bernard Wientjes, Gert-Jan Buitendijk (Directeur-Generaal Bestuur en Wonen van het Ministerie van BZK), Maxime Verhagen (voorzitter Bouwend Nederland), Elphi Nelissen (decaan faculteit Bouwkunde TU Eindhoven), de Amsterdamse wethouder Pieter Litjens, Albert Martinus (namens MKB Infra), architect Ben van Berkel (UN Studio), Koene Talsma (voormalig lid van de Raad van Bestuur van Dura Vermeer), Annemieke Nijhof (CEO ingenieursbureau Tauw), Claudia Reiner, vicevoorzitter Uneto-VNI), Rob van Wingerden (CEO van BAM) en Joanne Meyboom (directeur divisie Building Technologies Siemens).