TAUW actief op de Dag van de Ontwerpkracht - 6 juli 2022

De Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur (NVTL) bestaat 100 jaar. Om deze gelegenheid te vieren organiseert de NVTL samen met de BNSP op 6 juli de Dag van de Ontwerpkracht. TAUW is samen met de gemeente Deventer, Witteveen+Bos en Deventer Schouwburg één van de sponsoren van dit nationale symposium.

04 juli 2022

Dag van de Ontwerpkracht

De Dag van de Ontwerpkracht is georganiseerd door de beroepsverenigingen van landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen, de NVTL en de BNSP (beroepsvereniging van stedenbouwkundige en planologen). Hoe komen we met de inzet van ontwerpkracht en cultureel opdrachtgeverschap tot gebiedsbrede, toekomstgerichte plannen? Dat is de vraag die op deze dag centraal staat, met het doel om meerdere opgaven gecombineerd en integraal te kunnen aanpakken.

De grote maatschappelijke thema’s, zoals de klimaatcrisis, energieopgave, landbouw- en voedseltransitie, biodiversiteit en het huisvestingsvraagstuk komen hierbij aan bod. In totaal worden ruim 300 deelnemers verwacht vanuit verschillende doelgroepen, zoals ontwerpers, overheden, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en marktpartijen.

Deelname TAUW 

TAUW ontwikkelt samen met onder andere de gemeente Deventer, Witteveen+Bos en de schouwburg de stadscampus de Kien rond ons kantoor in Deventer. Wij sponsoren met deze partners de locatie van dit evenement, de Deventer Schouwburg. TAUW verbindt zich aan deze dag, omdat het programma goed aansluit op de maatschappelijke opgaven in landelijk en stedelijk gebied, waar TAUW zowel voor ontwerp- als adviesvraagstukken kennispartner is. In de foyer op de eerste verdieping is TAUW te vinden met een stand, waar diverse projecten met een VR-bril te bekijken zijn. 

Het programma

Enkele programma onderdelen waar TAUW deze dag een bijdrage heeft:

  • Tijdens de masterclass Transformatieopgave binnenstedelijk wordt de casus Stadscampus De Kien Deventer behandeld, waar TAUW partner van is.
  • Leon Valkenburg, adviseur Klimaatadaptatie bij TAUW, zal in het panel deelnemen in de middagsessie van Verstedelijking.
  • Joris Viscaal, Stedenbouwkundige bij TAUW, gaat met Witteveen + Bos één van de excursies leiden door Stadscampus de Kien.

Daarnaast zijn er bijdragen van o.a. minister Hugo de Jonge, het College van Rijksadviseurs, Winy Maas (MVRDV) en o.a. WUR.

Bekijk het volledige programma van de Dag van de Ontwerpkracht en koop je tickets via onderstaande button

Meer informatie + tickets