Tauw-advies over nieuwe BREEAM-NL Beoordelingsrichtlijn triggert verhogen duurzaamheidsprestatie

 

BREEAM-NL is een beoordelingsmethode om onder andere de duurzaamheidprestatie van bouwprojecten in Nederland te bepalen. In dit kader heeft de Dutch Green Building Council Tauw gevraagd twee beoordelingsrichtlijnen tegen het licht te houden.

 

 

Tauw participant van Dutch Green Building Council

Tauw is participant van de Dutch Green Building Council (DGBC), een netwerkorganisatie voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Tauw verbindt ruimtelijke ontwikkeling onlosmakelijk met de zorg voor een goed leefklimaat en daarom streven we in al onze adviezen naar duurzaamheid. Met dit lidmaatschap en door een actieve bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de diverse BREEAM-NL-schema's, steunen wij de verdere verduurzaming van de gebouwde omgeving.

Nieuwe Beoordelingsrichtlijn POL5 en POL6

Tauw is door DGBC benaderd om de credits POL5 en POL6 uit de beoordelingsrichtlijn tegen het licht te houden. Deze credits zijn vooral gericht op het voorkomen van wateroverlast en vervuiling van grond- en oppervlaktewater. Omdat de bescherming tegen het water in Nederland op een relatief hoog niveau ligt in vergelijking met andere Europese landen, kunnen voor deze credits relatief eenvoudig punten worden toegekend. De oorzaak hiervan ligt in het feit dat de huidige beoordelingsrichtlijn uit 2011 deels een-op-een is vertaald vanuit de beoordelingsrichtlijn uit Engeland.

Om de focus voor deze ‘watercredits’ weer op de inrichtingsmaatregelen te krijgen, heeft Tauw geadviseerd om de punten binnen deze credits anders te verdelen. Door minder punten toe te kennen op de onderdelen van de wateroverlastrisicobeoordeling en juist meer punten toe te kennen voor de gebouwspecifieke maatregelen (zoals bijvoorbeeld het opvangen van hemelwater), worden ontwikkelaars meer getriggerd om hun duurzaamheidsprestatie te verhogen. Hierdoor wordt de beoordeling aangepast aan het hoge niveau van waterveiligheid dat wij kennen in Nederland, en kunnen bouwprojecten zich op deze onderdelen positief ten opzichte van elkaar onderscheiden.

Meer over onze expertise op het gebied van BREEAM