Tauw assisteert bij de ontwikkeling van de rivieroever van de Ganges

Het Indiase architectenbureau Archohm heeft Tauw gevraagd om te ondersteunen bij de ontwikkeling van de rivieroever van de Ganges in Kanpur (India). Voor de kick-off is een delegatie van internationale Tauw experts naar India afgereisd.

De stad Kanpur (provincie Uttar Pradesh) is zich de afgelopen jaren steeds meer van rivier de Ganges af gaan keren en kan daardoor niet optimaal profiteren van de rivier. De Ganges is om religieuze redenen een belangrijke rivier, maar het water is ernstig vervuild met huishoudelijk- en industrieel afval en as van rituele lijkverbrandingen.

Dit internationale project is erop gericht de rivier toegankelijker te maken voor de stad, door middel van groene open ruimtes, promenades ter verhoging van de mobiliteit en recreatie, en de zuivering van geloosd rioolwater. Het doel van de kick-off was om de stad Kanpur te verkennen en de uitdagingen en mogelijke oplossingen binnen het project te bespreken.

Voorlopige resultaten

Onze bevindingen zijn gepresenteerd aan de Kanpur Development Authority (KDA) en werden positief ontvangen. De strategie werd geïllustreerd met verschillende Nederlandse Tauw-projecten, variërend van dijkverbeteringen en ruimte voor de rivier tot innovatie van aangelegde wetlands.De KDA had veel waardering voor de betrokkenheid van Tauw bij internationale studies naar rivieroevers, zoals in Peking en Manilla. Onze visie op het project moet nog ter acceptatie aan een officiële commissie worden gepresenteerd.

Archohm & Tauw

Archohm is een ontwerpstudio die ontwerpadviezen geeft op het gebied van architectuur, stedenbouw, interieur, landschap en producten. Duurzaamheid en klimaat staan hierbij hoog op hun agenda. Dit sluit nauw aan bij de ambities van Tauw: duurzame oplossingen voor een beter (leef)milieu.

Aanleiding voor de samenwerking tussen was Archohm’s waardering voor de expertise van Tauw op het gebied van civiele techniek, ecologie, (afval)watertechnologie en duurzaam stedelijk waterbeheer.

Contactpersonen: Floris Boogaard en Laurent Bakker