Tauw begeleidt aanbestedingsprocedure provincie Noord-Brabant rondom Chemie-Pack

Bij de aanbesteding van de sanering van de ernstig verontreinigde ondergrond bij Chemie-Pack is de combinatie Heijmans–Biosoil als winnende aannemer uit de bus is gekomen. Tauw heeft, in samenspraak met de provincie Noord-Brabant, de aanbestedingsprocedure (mede) begeleid.

De sanering van het Chemie-Pack terrein is een maatschappelijk gevoelig project. De brand in januari 2011 heeft tot veel bezorgdheid en ongerustheid in de wijde omgeving van Moerdijk geleid. Bovendien is het uitgebreid door de media belicht. De bovengrondse sloop van de opstallen, alsmede het opruimen van de resten van de brand (in opdracht van de gemeente Moerdijk) en de bodemsanering, dient op een adequate, maar ook betaalbare wijze plaats te vinden.

Voor de uitvoerende partijen Heijmans en BioSoil is het een 'bijzonder en uitdagend project dat met een unieke mix van ondergrondse technieken wordt uitgevoerd'. De bedrijven staan klaar om jarenlange ervaring met bodemsaneringsprojecten en specialistische kennis van microbiologie in te zetten om de grond onder het terrein te saneren. Na ondertekening van de contracten start de combinatie Heijmans-BioSoil begin september met de werkzaamheden.

Rol van Tauw

Tauw heeft het aanbestedingsproces van selectie, via twee dialoogronden, tot aan beoordeling, gunning en contractering verzorgd. Naast de aanbestedingsbegeleiding heeft Tauw technische expertise geleverd op het gebied van waterzuiveringstechnologie en (in-situ) bodemsaneringstechnieken.

Vanuit verschillende disciplines is Tauw geruime tijd bij de afhandeling van de gevolgen van de brand op het Chemie-Pack terrein betrokken geweest. Hierdoor is gedegen kennis van uitdagingen en risico’s in binnen dit project opgedaan, wat ten goede kwam bij de begeleiding van de aanbestedingsprocedure.

Contactpersoon: Willemien Bras