Tauw begeleidt Europees gesubsidieerde projecten

Cultuur en gedrag bij bedrijven wat betreft veilig en gezond werken staan steeds hoger op de Europese agenda. Zo hoog dat het Europees Sociaal Fonds (ESF) begin dit jaar subsidie heeft verstrekt aan diverse organisaties, met als doel de bevordering van de veiligheidscultuur en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Tauw begeleidt een tweetal klanten bij dit traject.

Het Europees Sociaal Fonds subsidieert organisaties die inzetten op duurzame inzetbaarheid. Daaronder verstaat het ESF: medewerkers die nu, maar ook in de toekomst, gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen. Met andere woorden: het doel is om meer mensen langer en productiever aan het werk te houden. Inzetten op veiligheidscultuur is hierbij een essentieel onderdeel, hierdoor kunnen onverwachte of ongewenste gebeurtenissen (verder) worden teruggedrongen.

Een aantal klanten zag het belang van het verbeteren van de veiligheidscultuur én het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van personeel. In samenwerking met Tauw hebben die klanten eind vorig jaar een projectplan ingediend bij het Agentschap SZW. Begin dit jaar is de subsidie toegewezen, wat inhoudt dat de Europese Unie deze projecten helpt financieren.

Floor Ham en Manja Nicolai, kartrekkers van deze projecten binnen Tauw, vertellen: ‘Een goede zaak dat het Europees Sociaal Fonds deze subsidie verstrekt! Samenwerken aan een veilige & gezonde werkomgeving en het vergroten van het veiligheidsbewustzijn is belangrijk, maar ook erg kostbaar. De subsidie van de Europese Unie en het product ‘Veiligheidsbewustzijn’ van Tauw, bieden klanten de mogelijkheid zich op dat gebied te ontwikkelen. Iets wat niet alleen goed is voor hun imago, maar ook erg wordt gewaardeerd door medewerkers die hierbij nauw betrokken worden.’

Belangen

Duurzame inzetbaarheid en een gezonde veiligheidscultuur is niet alleen een maatschappelijk belang, er zijn ook bedrijfsbelangen. Organisaties zijn verplicht om hun werknemers een veilige en gezonde werkomgeving te bieden. Door hier gehoor aan te geven groeit het wederzijdse respect en zal de werksfeer alleen maar verbeteren. De organisatie investeert in de werknemers, zodat zij hun arbeidsjaren gezond, gelukkig en productief doorkomen. Werknemers worden dan ook nauw betrokken gedurende het gehele proces.

Contactpersoon: Niels Leerling