Tauw begeleidt provincie Noord-Holland bij nieuwe vaarverbinding Vecht-Gooimeer

Om (water)recreatie en toerisme in de regio het Gooi te stimuleren, gaat de provincie Noord-Holland een nieuwe vaarverbinding van de randmeren naar de Vecht realiseren. De provincie heeft Tauw gevraagd het gehele proces van ontwerp tot aanbesteding (volgens UAVgc) te verzorgen. Een bijzondere en uitdagende opdracht.

Aantrekkelijke vaarverbinding
Met de nieuwe vaarverbinding kunnen kleinere boten zoals sloepen en kruisers straks veilig (het IJsselmeer is hiervoor niet echt geschikt) van het Gooimeer naar de historische Naardertrekvaart varen. Van daaruit zijn Naarden, Muiden én de Vecht te bereiken. Hiermee wordt ook Naarden Vesting voor recreatievaart bereikbaar - wat nu niet het geval is - én de randmeren richting Bunschoten, Elburg, etcetera.

“Wij zijn er ontzettend trots op dat we dit mooie en uitdagende project voor de provincie mogen uitvoeren”, vertelt Alexander Pieters, projectmanager bij Tauw. “Deze opgave past helemaal bij onze visie op ruimtelijke kwaliteit, waarin gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde centraal staan. Onze uitdaging is om een aantrekkelijke vaarverbinding te realiseren, zowel voor de gebruikers als landschappelijk. Het betreft een zeer bijzonder gebied met grote (cultuurhistorische) waarde: midden in de Hollandse Waterlinie, landschappelijk waardevol, tussen en door historische steden en over de historische Naardertrekvaart.”

Rol van Tauw
Onze werkzaamheden betreffen onder andere:

  • Vaststellen van de opgave en het ontwerp: waar komt de verbinding exact en hoe komt deze er uit te zien?
  • Het planologische deel: Project Information Plan (PIP) en het projectplan Waterwet
  • Alle benodigde onderzoeken, waaronder landbodem-, waterbodem- , archeologisch en  geotechnisch onderzoek, onderzoek naar niet gesprongen explosieven (NGE) en onderzoek naar de bestaande (historische) bruggen en sluis
  • Het ontwerp van de nieuwe vaarverbinding, haven, bruggen en sluis door primaire kering
  • Het opstellen van het UAVgc contract en het verzorgen van het omgevings- en projectmanagement

Deze opdracht vloeit voort uit een raamcontract met de provincie Noord-Holland, verdeeld over drie contractpartners. Tauw heeft de opdracht gegund gekregen vanwege een 100% score op kwaliteit.

IV-infra verzorgt het specialistische werk, met name rondom de beweegbare kunstwerken. De werkzaamheden voor de nieuwe vaarverbindingen staan gepland tussen december 2017 en begin 2019.

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.