Tauw behaalt trede 3 op Veiligheidsladder

Tauw is gecertificeerd voor trede 3 op de Veiligheidsladder. Hiervoor hebben we met trots het Veilig Bewust Certificaat in ontvangst genomen. Deze prestatie draagt bij aan onze doelstelling een veilige organisatie te zijn zonder ongevallen.

09 juli 2019

De scope van het certificaat betreft de projectorganisatie van TenneT voor planologische en omgevingsgerichte activiteiten en uitvoeringsbegeleiding, die wij samen met Witteveen+Bos uitvoeren.

Hoger doel

Ons werk brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, voor onszelf en onze omgeving. Daarom hebben we een actief veiligheidsbeleid binnen heel Tauw Group. De meeste thema’s vanuit de Veiligheidsladder (waaronder beleid, dialoog over veiligheidsgedrag en de 10 safety rules) zijn breed ingebed binnen onze organisatie. Daarbij maken we geen onderscheid tussen de verschillende business units, projecten en opdrachtgevers.

“Het hoger doel is dat iedereen bij Tauw en die voor ons werkt, ’s avonds gezond weer thuis komt. Daarom is het essentieel dat iedereen hetzelfde denkt over veiligheid en veilig & gezond werken, en daar op hetzelfde niveau uitvoering aan geeft. Hier gaan we de komende jaren nóg sterker op inzetten. Het bereiken van de derde trede op de Veiligheidsladder is een mooie bevestiging van de stappen die we hierin al gemaakt hebben”, aldus Henrike Branderhorst, CEO van Tauw Group.

Trede 3 veiligheidsladder

Certificering voor de Veiligheidsladder geeft aan dat de gecertificeerde bedrijfsonderdelen bewust aandacht besteden aan veiligheid om zowel op de bedrijfsvloer als op projectlocaties de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren en incidenten te voorkomen. We denken daarbij niet alleen aan onze eigen medewerkers. Op trede 3 zijn de belangrijkste veiligheidsregels geïdentificeerd. De NEN legt dit als volgt uit: “Het bedrijf stelt zich kwetsbaar op en neemt verantwoordelijkheid. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.