Tauw betrokken bij Duurzaamheidsdag Lochem

Naast oud-minister en hoogleraar Duurzaamheid Jacqueline Kramers en succesvolle duurzaamheidsondernemer Ruud Koornstra, is ook Tauw breed vertegenwoordigd tijdens de duurzaamheidsdag in Lochem. Zo gaat Bram de Borst, CEO bij Tauw, in op innovatie in het buitengebied en geeft Tauw workshops.

Woensdag 8 februari vindt in het Staring College in Lochem de Regionale Duurzaamheidsdag plaats. De gemeente organiseert die dag samen met de Regio Stedendriehoek die vol duurzame ambitie zit om in 2030 de eerste energieneutrale regio van Europa te worden.

Programma

Het middagprogramma is gericht op het delen van kennis en inspiratie door middel van diverse workshops. Tauw geeft die middag twee workshops, die inmiddels al zijn volgeboekt: ruimtelijke afweging van duurzame energie-opties op gebiedsniveau en duurzaamheid in de GWW.

Bram de Borst en Dirk Siert Schoonman, voorzitter LTO Noord Gelderland) gaan in een paneldiscussie in op innovatie in het buitengebied, hoe denkt de ingenieurswereld hierover en hoe kijkt de landbouw hier tegenaan.
Verder in het avondprogramma ondermeer Jacqueline Cramer met haar visie op lokale duurzaamheid.

Advisering Tauw

Tauw heeft de gemeente Lochem al op verschillende terreinen geadviseerd. Bijvoorbeeld inhoudelijke en procesmatige ondersteuning bij het Cradle-to-Cradle project 'Duurzaam Energie Landschap' in de gemeente Lochem en bij de oprichting van LochemEnergie, een burgerinitiatief voor het oprichten van een coöperatieve vereniging met als doel om snel in onze eigen energiebehoefte te gaan voorzien.