Tauw continueert trede 3 op Veiligheidsladder

Tauw heeft zich onlangs opnieuw gecertificeerd voor trede 3 van de Veiligheidsladder. Een resultaat waar we trots op zijn, des te meer omdat we onze scope ten opzichte van vorig jaar verbreed hebben. Daarmee voldoen we aan de strenge veiligheidsnormen van opdrachtgevers als TenneT, Rijkswaterstaat, Prorail en vastgoedbedrijven.

19 augustus 2020

Brede scope

Waar vorig jaar de scope van het certificaat nog op (het samen met Witteveen+Bos) uitvoeren van planologische en omgevingsgerichte activiteiten en uitvoeringsbegeleiding voor TenneT Projecten lag, maken we qua veiligheid geen onderscheid meer tussen de verschillende projecten en opdrachtgevers.

Dit betekent dat we begin 2020 de scope voor Tauw B.V hebben aangepast naar: het geven van advies, het uitvoeren van (conditionerings)onderzoeken en het ontwerpen van (civiele) infrastructurele en gebiedsontwikkelingsprojecten op het gebied van veiligheid, bodem, ecologie en geohydrologie. Inclusief het uitvoeren van planstudies, uitvoeringsbegeleiding en detachering.

Proactief en vanzelfsprekend

Ons werk brengt veiligheidsrisico’s met zich mee, voor onszelf en onze omgeving. Daarom is het actief uitdragen en invulling geven aan ons veiligheidsbeleid een vanzelfsprekend onderdeel binnen heel Tauw Group. Het hoger doel is dat iedereen aan het eind van de werkdag weer gezond en veilig huiswaarts keert.  

De Veiligheidsladder geeft weer in hoeverre wij proactief omgaan met veilig werken, en of veiligheid voor ons vanzelfsprekend is. Uit de audit is deze vanzelfsprekendheid inderdaad gebleken. Als pluspunten noemt het auditteam ondermeer ons Safety Incident Team, de werkstart en toolboxmeetingen over veiligheid, en de (open) manier waarop wij met elkaar over veiligheid spreken.

“Dit is een mooie erkenning van de stappen die we al gemaakt hebben om ervoor te zorgen dat iedereen hetzelfde denkt en handelt op het gebied van veilig en gezond werken”, aldus Henrike Branderhorst, directeur bij Tauw. “Het is een belangrijk bewijs van onze kwaliteit en flexibiliteit in deze bijzondere tijd. Door te blijven werken aan een proactieve veiligheidscultuur willen we doorgroeien naar een veiligheidsbewustzijn dat hoort bij niveau 4 van de Veiligheidsladder.”

 

Trede 3 Veiligheidsladder

Certificering voor de Veiligheidsladder geeft aan dat de gecertificeerde bedrijfsonderdelen bewust aandacht besteden aan veiligheid om zowel op de bedrijfsvloer als op projectlocaties de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren en incidenten te voorkomen. De NEN legt dit als volgt uit: “Het bedrijf stelt zich kwetsbaar op en neemt verantwoordelijkheid. De betrokkenheid bij veiligheid en naleving van regels en wetten ligt voornamelijk bij het (hogere) management. Er wordt werk gemaakt van veiligheid en dat wordt gewaardeerd.”

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.