TAUW deelt kennis bouwteams tijdens ‘Gamechangers in de bouw & infra 2020’

Op 28 oktober 2020 vindt de digitale editie van Gamechangers in de bouw & infra 2020 plaats, waarin het waarom, hoe en wat van het fenomeen bouwteams centraal staat. Als deelnemer krijg je interessante inzichten en voorbeelden én word je uitgedaagd om jouw eigen expertise in te brengen. Ook TAUW is van de partij om ervaringen met en de visie op de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers te delen.

20 oktober 2020

De bouwsector zet zich schrap tegen de gevolgen van corona en werkt tegelijkertijd door aan het toekomstbestendig maken van de Nederlandse infrastructuur en gebouwde omgeving. Uitdagingen op het gebied van circulariteit, energie en klimaat vraagt van marktpartijen om eerder aan tafel te komen zitten om hier samen met (publieke) opdrachtgevers aan te werken. Dit zie je terug in de toenemende belangstelling voor bouwteams en andere tweefasencontracten.

De trend is al vaak benoemd, het aantal aanbestedingen van bouwteams neemt toe. Er is een nieuwe Model bouwteamovereenkomst beschikbaar, CROW werkt aan een handreiking voor het aanbesteden van tweefasen contracten en veel bouwteams maken al de oversteek naar de realisatiefase.

Bijdrage TAUW

TAUW heeft, samen met andere partijen die zijn aangesloten bij Duurzaam Gebouwd, het initiatief genomen voor het nieuwe Model bouwteamovereenkomst en heeft veel ervaring met bouwteamsamenwerking (en andere contractvormen) in projecten. Onze kennis delen wij graag binnen de volgende programma-onderdelen:

TAUW samen met andere partijen die zijn aangesloten bij Duurzaam Gebouwd het initiatief heeft genomen


11.40 – 12.20 - Keuze C: Bouwteam verhardingen provincie Utrecht (
Henberto Remmers)

Het project bouwteam verhardingswerken richt zich op de onderhoudsopgave van de provinciale asfaltwegen voor de provincie Utrecht. Voor complexe, maar soms ook voor simpele vraagstukken, heeft de provincie Utrecht niet altijd zelf de beste oplossing in huis. De markt heeft vaak veel meer mogelijkheden om die oplossing te vinden. De Provincie is daarom op zoek gegaan naar twee partners (aannemers) die elk plaatsnemen in een apart bouwteam om gezamenlijk met de provincie de te onderhouden wegvakken voor te bereiden en te ontwerpen met als hoofddoel het onderhoudsprogramma voor provinciale wegen te verbeteren.

De casus in de provincie Utrecht heeft veel aanbesteding- en contractuele aspecten die zich het afgelopen jaar als vraag vanuit diverse opdrachtgevers en aannemers hebben aangediend. Denk bijvoorbeeld aan de gunningscriteria (o.a. de prijs), een Europese niet-openbare procedure en het toepassen van een raamcontract binnen een Bouwteam. Ook komt de waarde om eerst een inkoopstrategie op te stellen aan de orde. Het aanbestedingstraject heeft twee maal een kort geding gekend, ook hierbij zal Henberto stilstaan en de leerpunten delen. Inmiddels zijn de Bouwteams gestart met de aannemers KWS Infra en Versluys & zoon.


12.30 - 13.00 uur - De Glazen Bol: Samenwerken in de bouw- en infrasector over 20 jaar (Ralph van Roessel)

Tijdens dit afsluitende deel zullen drie sprekers - waaronder Ralph van Roessel, directeur bij Tauw - met passie en visie in drie korte pitches hun kijk op de toekomst en samenwerking in de bouwsector geven. Centrale vragen zijn: Centrale vragen: hoe ziet de samenwerking tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers in de sector er over 20 jaar uit? Wat is dan echt veranderd? En wat is nog steeds hetzelfde? Daarna is er ruim de tijd om jouw vragen als kijker af te vuren op de drie pitchers!

Meer informatie

Meer informatie over het congres en het programma is te vinden op www.gamechangerscongres.nl

Meer informatie over onze expertise op het gebied van bouwteams

Hoe kunnen wij u helpen?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren graag.